PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitation - DA0108067
Anglický název: Rehabilitation
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Prerekvizity : DA0101337, DA0103337, DA0105424
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Renata Habětínová (09.12.2003)
Therapeutical, social, work and pedagogical rehabilitation, ergotherapy. Rehabilitational nursing. Diagnostic and therapeutic methods. Basic joints and spine investigation in practice. Rehabilitation in cardiology, traumatology, orthopaedics, neurology, paediatrics, rheumatology, pneumology.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Michaela Pecharová (14.03.2019)

Physical Medicine and Rehabilitation

English speaking medical students

Lessons: Lecturing room No. 2

The credit: Minimum 80% attendance is necessary to receive the credit

Exam: written multiple choice test at the end of the course

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Renata Habětínová (24.01.2014)

+Bromley, I.: Tetraplegia and paraplegia: Churchill Livingstone, 1998

+Burns, Y. R.: Physiotherapy and the growing child : W. B. Saunders company, 1996 (B)

+Carriere, B.: Swiss ball : Springer-Verlag, 1998

Davies, P. M.: Steps to follow : guide to the treatment of adult hemiplegia : Springer, 2000 (B)
Davies, P. M.: Starting again : Springer-Verlag, 1998
Grant, R.: Physiotherapy of the cervical and thoracic spine: Churchill Livingstone, 2002
L ewit, K.: Manipulative therapy in rehabilitation of the locomotor system: Butherworth, 1999 (B)
Liebenson, C.: Rehabilitation of the spine : a practitioner's manual: Williams & Wilkins, 2007 (B)
Morris, C. E.: Low back syndromes : integrated clinical management: McGraw-Hill, 2005
Richardson, C.: Therapeutic exercise for spinal segmental stabilization in low back pain :
Churchill Livingstone, 1999

+Strong, J.: Pain : a textbook for therapists: Churchill Livingstone, 2002

Travell, J. G.: Travell & Simons`myofascial pain and dysfunction : the trigger point manual, vol. 1+2 : William Wilkins, 1999
Umphred, D.: Neurological rehabil.: Mosby, 2001
+Vojta, V.: Vojtův princip : Grada, 1995 (A)

Webber, B. A.: Physiotherapy for respiratory and cardiac problems : Churchill Livingstone,1993 or 1998 (B)
+West, J. B.: Respiratory physiology : the essentials : Lippincott, 2005

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (14.09.2018)

An exam will be done by written multiple choice test at the end of Rehabilitation block

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK