PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk - odborný III - D1903012
Anglický název: English Medical Terminology III
Zajišťuje: Ústav jazyků (13-821)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Eliška Králová, Ph.D.
Prerekvizity : D19010001, D19010002, D19010022, D19020007, D19020008, D19020009, D1903011
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eliška Králová, Ph.D. (17.02.2021)
Předmět navazuje na Anglický jazyk odborný I a II. Ještě více prohlubje komunikační dovednosti v odborném lékařském jazyce s důrazem na medicínskou terminologii. Je zaměřen na aktivní i pasivní využití získané slovní zásoby, práci s lékařskými texty i komunikaci s pacientem v angličtině při běžné denní praxi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eliška Králová, Ph.D. (17.02.2021)

Cíle:

Prohloubit znalost slovní zásoby z oblasti lékařské terminologie.

Procvičit práci se souvislým odborným textem.

Zlepšit každodenní běžnou komunikaci s anglickými mluvčími při odborné praxi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (28.06.2022)

80% aktivní účast na seminářích (tzn. pouze jedna povolená absence), absolvování zápočtového testu se ziskem 70 % bodů (na zápočtový test má student 3 pokusy). Předmět je zakončen zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (28.06.2022)

Literatura:

Povinná:

•GRICE, T.: Oxford English for Careers, Nursing 1, Oxford University Press, 2019, Student's Book. ISBN 978-0-19-456977-4

Doporučená:

•MURPHY, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019 (dotisk 2022). ISBN 978-1-108-45765-1

•GYŐRFFY, M.: English for Doctors, Triton, 2001. ISBN 80-7254-203-6

•PARKINSON, J., BROOKER, C.: Angličtina pro sestry - Manuál pro praxi, Grada, 2005. ISBN 80-247-1282-2

•BULDOV, S., V., MAXEROVÁ, M.: Angličtina pro zdravotní sestry, Informatorium, 2010 (dotisk 2022). ISBN 978-80-7333-018-7

•MURRAY, J. P.: English in Medical Practice (Angličtina pro lékařskou praxi), LEDA, 2009. ISBN 978-80-7335-178-6

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (28.06.2022)

Obsahové zaměření seminářů:

1.Revision

Reading (Nursing 1, page 61 Death and Dying Customs)

2.Hygiene (Unit 11)

MRSA, A Hygiene Report

3.Mental Health Nursing (Unit 12)

Mental Illness, Stress Patterns

4.Monitoring the Patient(Unit 13)

Taking Vital Signs

5.Medication (Unit 14)

Dosages, Types and Forms of Medication

6.Alternative Treatments (Unit 15)

Mind and Body Therapies

7.FINAL TEST (Written and Oral Exam)

________________________________________

1. Nursing 1, Caring for the elderly

2. Nursing 1, Nutrition and obesity

3. Nursing 1, Blood

4. Nursing 1, Death and dying

5. Nursing 1, Hygiene

6. Nursing 1, Monitoring the patient

7. Credit test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK