PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk - odborný I - D19010022
Anglický název: English Medical Terminology I
Zajišťuje: Ústav jazyků (13-821)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/14, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Eliška Králová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D1903012
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (28.06.2022)
Předmět poskytuje základní znalosti z anglické odborné lékařské terminologie. Klade důraz na získání aktivních i pasivních jazykových znalostí a dovedností. Zvládnutí odborné slovní zásoby je předpokladem pro úspěšné fungování absolventů v oboru ošetřovatelství při kontaktu s mluvčími angličtiny v zaměstnání, při dalším studiu, během zahraničních stáží či pracovních pobytů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (28.06.2022)

Cíle:

Prohloubit znalost anglického jazyka

Upevnit základní slovní zásobu

Naučit se správné výslovnosti

Rozvíjet logické myšlení, přesné vyjadřování, jazykový cit

Vytvořit základní slovní zásobu z anglické odborné lékařské terminologie

Orientovat se v odborném zdravotnickém projevu

Ovládnout základní komunikaci o lékařských tématech v praxi, včetně efektivní komunikace s pacientem

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (28.06.2022)

Literatura:

Povinná:

•GRICE, T.: Oxford English for Careers, Nursing 1, Oxford University Press, 2019, Student's Book. ISBN 978-0-19-456977-4

Doporučená:

•MURPHY, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019 (dotisk 2022). ISBN 978-1-108-45765-1

•GYŐRFFY, M.: English for Doctors, Triton, 2001. ISBN 80-7254-203-6

•PARKINSON, J., BROOKER, C.: Angličtina pro sestry - Manuál pro praxi, Grada, 2005. ISBN 80-247-1282-2

•BULDOV, S., V., MAXEROVÁ, M.: Angličtina pro zdravotní sestry, Informatorium, 2010 (dotisk 2022). ISBN 978-80-7333-018-7

•MURRAY, J. P.: English in Medical Practice (Angličtina pro lékařskou praxi), LEDA, 2009. ISBN 978-80-7335-178-6

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (29.06.2022)

Předmět je zakončen zápočtem.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Romana Chadimová (28.06.2022)

Obsahové zaměření seminářů:

1. ročník, zimní semestr:

1.Introduction, Aims and Demands, List of Literature

Introduction to English Grammar, Reading (Nursing 1, page 56 Chronic Pain)

2. The Hospital Team (Unit 1)

The Nursing Profession, Placement Test

3. In and Around the Hospital (Unit 2)

Hospital Departments

4. Hospital Admissions (Unit 3)

A Patient Record Form

5. Accidents and Emergencies (Unit 4)

Instructions

6. Pain (Unit 5)

Questions to Assess Pain

7.CREDIT TEST

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK