Aplikovaná neurologie - D1704011
Anglický název: Applied Neurology
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Prerekvizity : D1701303, D1701304, D1701309, D1701310
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)
Anotace: Cílem předmětu je prohloubení znalostí, dovedností a interpretace výsledků klinického neurologického vyšetření. Funkce nervového systému je v přímé souvislosti s funkcí všech ostatních orgánových soustav lidského těla. Z toho vyplývá specifický vztah mezi neurologií, léčebnou rehabilitací a fyzioterapií. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni s konkrétními postupy klinického neurologického vyšetření, se základy moderních přístrojových vyšetřovacích metod v neurologii a se souvislostmi mezi nálezy v klinickém neurologickém vyšetření a poruchami hybného systému. Po absolvování předmětu je student schopen samostatného klinického neurologického vyšetření s následnou základní diferenciálně diagnostickou rozvahou s určením dominujících neurologických symptomů a syndromů, které je možné léčebnou rehabilitací vyšetřit. Student je schopen rozpoznat neurologické symptom, které mohou kontraindikovat některé specifické postupy léčebné rehabilitace. Stručná charakteristika předmětu: Klinické neurologické vyšetření, anamnéza, objektivní neurologický nález Motorický systém, řízení motoriky, vyšetření svalového tonu EMG vyšetření a jeho význam pro rehabilitaci Vyšetření pacienta s kognitivním deficitem Klinické neurologické vyšetření a základy funkční terapie u pacientů s následujícími klinickými jednotkami: • Cévní mozkové příhody • Demyelinizační onemocnění. • Postižení periferního nervu • Radikulární syndromy HK a DK • Polyneuropatie • Onemocnění motoneuronu • Extrapyramidový systém, pourchy hypertonicko-hypokinetické a hypotonicko-hyperkinetické • Mozečkový syndrom • Svalové dystrofie • Poruchy rovnováhy, vestibulární systém, závratě • Bolesti hlavy • Spinální poranění
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Povinná literatura:

AMBLER, Zdeněk et al.. Klinická neurologie. Část obecná. Druhé vydání. Triton, [2012], ©2012. 976 stran. ISBN 80-

7254-556-6.

Doporučená literatura:

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese:

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2610

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Stručná charakteristika předmětu:

Klinické neurologické vyšetření, anamnéza, objektivní neurologický nález

Motorický systém, řízení motoriky, vyšetření svalového tonu

EMG vyšetření a jeho význam pro rehabilitaci

Vyšetření pacienta s kognitivním deficitem

Klinické neurologické vyšetření a základy funkční terapie u pacientů s následujícími klinickými jednotkami:

• Cévní mozkové příhody

• Demyelinizační onemocnění.

• Postižení periferního nervu

• Radikulární syndromy HK a DK

• Polyneuropatie

• Onemocnění motoneuronu

• Extrapyramidový systém, pourchy hypertonicko-hypokinetické a hypotonicko-hyperkinetické

• Mozečkový syndrom

• Svalové dystrofie

• Poruchy rovnováhy, vestibulární systém, závratě

• Bolesti hlavy

• Spinální poranění

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
22bD1704011x01

Okruhy studentů
N2.APF
Po 15.05.2023 8:00 - 14:00 cvičení

15.5.

 8.30-13.00

Klinické neurologické vyšetření, anamnéza, objektivní neurologický nález

prof. MUDr. Kobesová, Ph.D.

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Út 16.05.2023 8:00 - 14:00 cvičení

16.5.

 8.30-10.30

Svalové dystrofie

10.45 – 13.30

Neurologické vyšetření v pediatrii

Souvislosti mezi posturálními reakcemi, spontánní motorikou a primitivními reflexy

doc. MUDr. Haberlová, Ph.D.

 

 

Mgr. Vlčková

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 17.05.2023 8:00 - 14:00 cvičení

17.5.

8.30-10.00

Funkční poruchy hybnosti

10.30-12.30

Úžinové syndromy

As. MUDr. Serranová, Ph.D.

 

 

MUDr. Skovajsa

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Čt 18.05.2023 8:00 - 14:00 cvičení

18.5.

8.30 – 10.30

Vestibulární systém, závratě

Vyšetření pacienta s poruchou rovnováhy

11.00-13.00:

Vyšetření pacienta s kognitivním deficitem

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

 

 

prof. MUDr. Laczó, PhD.

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Pá 19.05.2023 8:00 - 14:00 cvičení

19.5.

8.30 – 10.30:

Radikulární syndromy HK a DK

 

11.30 – 13.30:

Extrapyramidový systém

Mozečkový syndrom

 

 

as. MUDr. Veselý

 

 

as. MUDr. Zárubová

 

 

 

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Po 22.05.2023 8:00 - 14:00 cvičení

22.5.

8.30.-10.30:

Klinické neurologické vyšetření

11.00.-13.00

Motorický systém, řízení motoriky, vyšetření svalového tonu

prof. MUDr. Kobesová, Ph.D.

 

 

 

prof. MUDr. Kobesová, Ph.D.

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Út 23.05.2023 8:00 - 14:00 cvičení

23.5.

8.30 – 10.30

Demyelinizační onemocnění

Vyšetření pacienta s RS

11.00 -13.00

Polyneuropatie – klasifikace, klinický obraz

Vyšetření pacienta s PNP syndromem

Postižení motoneuronu, ALS

 

MUDr. Libertínová

 

 

prof. MUDr. Kobesová, Ph.D.

 

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
St 24.05.2023 8:00 - 14:00 cvičení

24.5.

8.30.-10.30:

Bolesti hlavy

11.00-13.00:

Klinické projevy a vyšetření spasticity

prim. MUDr. Kövári

 

 

prim. MUDr. Kövári

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Čt 25.05.2023 8:00 - 14:00 cvičení

25.5.

8.30-10.30

Cévní mozkové příhody

Vyšetření a terapie pacienta po CMP

11.00.-13.00:

Spinální poranění

Vyšetření pacienta s míšní lézí

MUDr.  Klimošová

 

 

 

 

MUDr. Hyšperská

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Pá 26.05.2023 8:00 - 14:00 cvičení

26.5.

9.00 – 10.30

Neuroinfekce

11.00.-13.00:

EMG vyšetření a jeho význam pro rehabilitaci

MUDr. Elišák

 

 

As. MUDr. Mazanec, Ph.D.

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.