PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody kinezioterapie I - D1304606
Anglický název: Methods of Kinesiotherapy I
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/70, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Prerekvizity : D1301162, D1301302, D1302603
Je prerekvizitou pro: D1305306, D1305606
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (31.08.2020)
Teoretické a praktické seznámení s hlavními zásadami a principy jednotlivých metod, nejvíce používaných a osvědčených v minulém a současném století. Jejich historie, vývoj a podoba v současnosti Kineziologický pohled na tvorbu terapeutických postupů Základy respirační fyzioterapie Základy senzomotorické stimulace Základy proprioceptivní nervosvalové facilitace (PNF) – metoda dr. Kabata Základy Brüggerova konceptu; Brügger koncept: pružné tahy a míče Mobilizační techniky – periferní klouby
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (31.08.2020)

Máček, M., Smolíková, L.:Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2

Máček, M., Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční nemoci, nakladatelství Vltavín, Praha, 2002, ISBN 8086587-00-2

Smolíková, L., Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění, Praha, 2006, Blue Wings s.r.o.

Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, NCO NZO Brno, 2010, ISBN 978-00-0000-000-0

Kolář, P. et al..: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha, 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Trojan, S., Druga, J., Pfeiffer, J., Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005 ISBN 80-247-1296-2.

Pfeiffer, J. a kol.: Facilitační metody v léčebné rehabilitaci, Avicenum 1976

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o. 2005

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Kabelíková, K., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., CERM, 2002. ISBN 80-7204-266-1

Holubářová, J., Pavlů, D.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - Svazek 1. Praha: Karolinum, 2007. Univerzita Karlova, učební texty. ISBN 8024612941, 9788024612942

Pavlů, D.: Cvičení s Thera-Bandem: se zřetelem ke konceptu Brüggera. Praha: CERM, 2004. s. 99. ISBN 807204334X, 9788072043347

Lippertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Praha: Galen 2005, ISBN 80-7262-317-6

Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Ošťádal O., Burianová, K., Zdařilová, E.: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii, Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury. Studijní texty. 2008. ISBN: 8024419092, 9788024419091

Hromádková, J. a kol: Fyzioterapie, H&H, 1999. ISBN 80-86022-45-5

Haladová, E. a kol.: Léčebná tělesná výchova, IDVPZ 1977. ISBN 80-7013-236-1

Boner, R., Brügger, A., Kollman, A.: Zdravé držení těla během dne. Praha: Alexander Kolman, 1995, ISBN 8090006957, 9788090006959. s. 128

Dobeš, M., Dobešová, P.: Cvičíme na velkém míči. DOMIGA, 2003. ISBN 809022220X, 9788090222205

Janda, V., Vávrová, M: Senzomotorická stimulace. Rehabilitácia suppl. 25, 1992, 3, s. 14-35

Rock, C., M., Krueger, S., P.: Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch hybného systému. CERM, Brno, 2000

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (31.08.2020)

Teoretické a praktické seznámení s hlavními zásadami a principy jednotlivých metod, nejvíce používaných a osvědčených v minulém a současném století. Jejich historie, vývoj a podoba v současnosti

Kineziologický pohled na tvorbu terapeutických postupů

Základy respirační fyzioterapie

Základy senzomotorické stimulace

Základy proprioceptivní nervosvalové facilitace (PNF) - metoda dr. Kabata

Základy Brüggerova konceptu; Brügger koncept: pružné tahy a míče

Mobilizační techniky - periferní klouby

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
22bD1304606p1

Okruhy studentů
B2.FYZIOT
Pá 24.02.2023 8:00 - 13:20 přednáška

24.2. 2023

Mobilizační techniky – periferní klouby

Mgr. M. Lepšíková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 24.02.2023 8:00 - 13:20 přednáška

24.2. 2023

Mobilizační techniky – periferní klouby

Mgr. M. Lepšíková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 03.03.2023 8:00 - 13:20 přednáška

3.3.

Základní principy vyšetření a terapie dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS)

Mgr.  Lenka Oplatková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 03.03.2023 8:00 - 13:20 přednáška

3.3.

Základní principy vyšetření a terapie dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS)

Mgr.  Lenka Oplatková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 10.03.2023 8:00 - 13:20 přednáška

10.3.

Respirační fyzioterapie – základy, principy, zásady. Techniky hygieny dýchacích cest, indikace

Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D. ,               Mgr. Ondřej Wanke

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 10.03.2023 8:00 - 13:20 přednáška

10.3.

Respirační fyzioterapie – základy, principy, zásady. Techniky hygieny dýchacích cest, indikace

Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D. ,               Mgr. Ondřej Wanke

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 17.03.2023 8:00 - 13:20 přednáška

17.3.

Základní techniky pro ovlivnění poruch rovnováhy

Doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D.

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 17.03.2023 8:00 - 13:20 přednáška

17.3.

Základní techniky pro ovlivnění poruch rovnováhy

Doc. PhDr. O. Čakrt, Ph.D.

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 24.03.2023 8:00 - 13:20 přednáška

24.3.

Mobilizační techniky – periferní klouby

Mgr. M. Lepšíková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 24.03.2023 8:00 - 13:20 přednáška

24.3.

Mobilizační techniky – periferní klouby

Mgr. M. Lepšíková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 31.03.2023 8:00 - 13:20 přednáška

31.3.

Základy tejpování (pružné, pevné tejpy). Ukázka práce s Black rolls.

Mgr. D. Sobotka

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 31.03.2023 8:00 - 13:20 přednáška

31.3.

Základy tejpování (pružné, pevné tejpy). Ukázka práce s Black rolls.

Mgr. D. Sobotka

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 07.04.2023 8:00 - 13:20 přednáška

7.4.

STÁTNÍ SVÁTEK – VELKÝ PÁTEK

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pá 07.04.2023 8:00 - 13:20 přednáška

7.4.

STÁTNÍ SVÁTEK – VELKÝ PÁTEK

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

14.4.

Historický pohled na tvorbu terapeutických postupů

PhDr.  Bitnar, PhD

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

14.4.

Historický pohled na tvorbu terapeutických postupů

PhDr.  Bitnar, PhD

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

21.4.

Komplexní terapie funkčních poruch kosterního svalstva (TRPs)

PhDr. Bitnar, PhD

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

21.4.

Komplexní terapie funkčních poruch kosterního svalstva (TRPs)

PhDr. Bitnar, PhD

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

28.4.

 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) - Kabat: podstata, základní principy

Mgr. L. Jiříková.

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

28.4.

 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) - Kabat: podstata, základní principy

Mgr. L. Jiříková.

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

5.5..

 

PNF: základní diagonály dolních končetin, varianty diagonál, posilovací techniky

Mgr. Jiříková,L

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

5.5..

 

PNF: základní diagonály dolních končetin, varianty diagonál, posilovací techniky

Mgr. Jiříková,L

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

12.5.

PNF: základní diagonály horních končetin, varianty diagonál, relaxační techniky

Mgr. L. Jiříková,

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

12.5.

PNF: základní diagonály horních končetin, varianty diagonál, relaxační techniky

Mgr. L. Jiříková,

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

19.5.

Základy Brüggerova konceptu; Brügger koncept: pružné tahy a míče

Mgr. L. Doubková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

19.5.

Základy Brüggerova konceptu; Brügger koncept: pružné tahy a míče

Mgr. L. Doubková

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

26.5.

Základy senzomotorické stimulace

Mgr. M. Ježková

2.6.

Zápočet

PhDr. Petr Bitnar

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
přednáška

26.4

Základy senzomotorické stimulace

Mgr. M. Ježková

2.6.

Zápočet

PhDr. Petr Bitnar

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK