PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná neurologie - D0704011
Anglický název: Applied Neurology
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Prerekvizity : D0701303, D0701309
Anotace
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Klinické neurologické vyšetření, anamnéza, objektivní neurologický nález Motorický systém, řízení motoriky, vyšetření svalového tonu EMG vyšetření a jeho význam pro rehabilitaci Vyšetření pacienta s kognitivním deficitem Klinické neurologické vyšetření a základy funkční terapie u pacientů s následujícími klinickými jednotkami: • Cévní mozkové příhody • Demyelinizační onemocnění. • Postižení periferního nervu • Radikulární syndromy HK a DK • Polyneuropatie • Onemocnění motoneuronu • Extrapyramidový systém, pourchy hypertonicko-hypokinetické a hypotonicko-hyperkinetické • Mozečkový syndrom • Myopatie • Poruchy rovnováhy, vestibulární systém, závratě • Spinální poranění
Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Ambler Z, Bednařík J, Růžička E a kol. Klinická neurologie - část obecná. Praha, Triton 2004

Sylabus
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Klinické neurologické vyšetření, anamnéza, objektivní neurologický nález

Motorický systém, řízení motoriky, vyšetření svalového tonu

EMG vyšetření a jeho význam pro rehabilitaci

Vyšetření pacienta s kognitivním deficitem

Klinické neurologické vyšetření a základy funkční terapie u pacientů s následujícími klinickými jednotkami:

  • Cévní mozkové příhody
  • Demyelinizační onemocnění.
  • Postižení periferního nervu
  • Radikulární syndromy HK a DK
  • Polyneuropatie
  • Onemocnění motoneuronu
  • Extrapyramidový systém, pourchy hypertonicko-hypokinetické a hypotonicko-hyperkinetické
  • Mozečkový syndrom
  • Myopatie
  • Poruchy rovnováhy, vestibulární systém, závratěSpinální poranění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK