PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kineziologie - D0701303
Anglický název: Kinesiology
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Je prerekvizitou pro: D0704011, D0703021
Anotace
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Neurofyziologie řízení pohybu Ontogenetické aspekty řízení posturální stability Fylogeneze člověka, intrauterinní vývoj, růst Motorická ontogeneze 1. a 2. trimenon Motorická ontogeneze - 3. a 4. trimenon Motorický vývoj batolete Motorický vývoj starších dětí až do dospělosti Kineziologický obsah modelů RL
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (08.02.2021)

Ročník: 1. ROČ. MAGISTERSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Semestr: letní 2020/2021

Název předmětu: Kineziologie

Garant předmětu: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Zápočet: písemný test

Zkouška: ústní zkouška

Počet hodin: 2/1, zápočet, zkouška

Výuka: úterý 9,50 – 12.25 hod, S2-2

Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Kapandji, I.A.: The Physiology of the Joints. Vol. I, II, III

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi.

Dylevský, I.: Kineziologie, Obecná kineziologie

P. Kolář et kol.: Rehabilitace v klinické praxi

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku.

Vojta,V.: Vojtův princip.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (20.09.2017)

Kineziologie - NMgr. Fyzioterapie, 1. ročník - letní semestr

Kineziologické aspekty - kyčelního kloubu

Kineziologické aspekty - kolenního kloubu

Kineziologické aspekty - hlezenního kloubu a nohy

Kineziologické aspekty - ramenního kloubu

Kineziologické aspekty - loketního kloubu

Kineziologické aspekty - zápěstí a ruky, jemné motoriky - úchopy

Kineziologické aspekty krční páteře

Kineziologické aspekty hrudní páteře

Kineziologické aspekty bederní páteře a pánve

Kineziologie dýchání

Motorická ontogeneze 1. a 2. trimenon

Motorická ontogeneze - 3. a 4. trimenon

Motorický vývoj starších dětí – od batolete do dospělosti

Neurofyziologie řízení pohybu

Sylabus
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Neurofyziologie řízení pohybu

Ontogenetické aspekty řízení posturální stability

Fylogeneze člověka, intrauterinní vývoj, růst

Motorická ontogeneze 1. a 2. trimenon

Motorická ontogeneze - 3. a 4. trimenon

Motorický vývoj batolete

Motorický vývoj starších dětí až do dospělosti

Kineziologický obsah modelů RL

Funkční anatomie - dolní končetina - kyčelní kloub

Funkční anatomie - dolní končetina - kolenní kloub

Funkční anatomie - dolní končetina - hlezenní kloub a noha

Funkční anatomie - dolní končetina - ramenní kloub

Funkční anatomie - horní končetina - loketní kloub, zápěstí a ruka

Funkční anatomie - krční páteř,

Funkční anatomie - bederní páteř, pánev

Funkční anatomie - hrudní páteř + kineziologie dýchání

Kineziologická analýza chůze

Poruchy chůze - fenomenologická diagnostika, videokazuistiky

Orofaciální systém - příjem potravy, polykání

Kineziologický rozbor pacienta po CMP, KCT

Kineziologický pohled na viscerovertebrální vztahy

Kineziologická analýza pacientů s postižením na úrovni CNS - DMO

Kineziologická analýza pacienta se spinální lézí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK