PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Invazivní léčba obstrukční plicní nemoci - B83529 (volitelný předmět)
Anglický název: Invasive treatment of obstructive pulmonary disaease
Zajišťuje: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN (11-00570)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: 8
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B83012
Anotace
Poslední úprava: Marcela Holanová (03.06.2022)
Invazivní léčba zúžení centrálních a periferních dýchacích cest je v posledních letech v popředí zájmu a indikace k různým takovým léčebným modalitám velmi rychle narůstá. Jedná se o soubor metodologie k reventilaci průduškového stromu u nádorových i nenádorových obstrukcí dýchacích cest, případně jejich strukturálních charakteristik. V případě CHOPN a astmatu jde o metody, které mohou zmenšit objem plíce postižené hyperinflací a/nebo upravit slizniční a podslizniční patofyziologické mechanismy zánětu a bronchiální hypersekrece. Tyto metody jsou převážně miniinvazivní, prováděné bronchoskopickým přístupem.
Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (03.06.2022)
  • Rekanalizační léčba centrálních nádorových obstrukcí dýchacích cest + debulking
  • Endoskopické řešení nemaligních stenóz dýchacích cest , spolupráce s hrudním chirurgem
  • Metody endoskopické volumredukce
  • Metody bronchiální rheoplastiky, kryospray
  • Bronchiální termoplastika

Metody výuky
Poslední úprava: Marcela Holanová (03.06.2022)
kombinace přednášek, seminářů a observovaných výkonů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marcela Holanová (03.06.2022)

100% účast + test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK