PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Internal Medicine - Pneumology 2 - B83012 (Všeobecné lékařství AP)
Anglický název: Internal Medicine - Pneumology 2
Zajišťuje: Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN (11-00870)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Prof.MUDr.Jiří Homolka, Ph.D.bílý lékařský plášť,fonendoskop,přezůvky,jmenovka studenta
Další informace: http://pneumologie.lf1.cuni.cz/, http://tubres.lf1.cuni.cz
Staré označení: 306
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
Patří mezi: Compulsory for GM 5.y._23/24
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B80098, B83011
Záměnnost : B80306
Je korekvizitou pro: B81399
Je prerekvizitou pro: B83529
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (30.09.2019)
Detail analysis of symptoms, imaging methods, endoscopic methods in the most common lung diseases. Diagnostics and treatment including thoracic surgery. Nicotine replacement therapy.
Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. (27.09.2018)

Sylabus předmětu Interna-pneumologie II

 1. Zhoubné nádory plic, pleury, mediastina. Diagnostické postupy, nádorový staging TNM, léčebné možnosti, chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie, biologická léčba, paliativní léčba.

 2. Pneumonie. Rozdělení pneumonií – komunitní, nozokomiální, pneumonie imunokompromitovaných osob. Etiologie onemocnění, diagnostika, léčba ambulantní a nemocniční, podpůrná léčba, prevence.

 3. Tuberkulóza a mykobakteriózy. Epidemiologie, prevalence. Rizikové faktory onemocnění, dělení TBC. Primární a postprimární TBC. Diagnostické metody. Léčba – antituberkulotika, léčebné kategorie. Nežádoucí účinky léčby. Chemoprofylaxe. Rezistentní formy TBC.

 4. Hrudní empyém. Diferenciální diagnostika. Léčebný přístup.

 5. Idiopatické intersticiální pneumonie, exogenní alergická alveolitida, pneumokoniózy. Polékové poškození plic. Základní diagnostické rysy a kritéria. Vyšetřovací program. Léčebné možnosti.

 6. Plicní postižení při vaskulitidách a systémových nemocech pojiva. Diagnostika, terapie.

 7. Sarkoidóza a jiné plicní granulomatózy. Diagnostický algoritmus. Rozdělení do stadií. Terapeutický přístup.

 8. Astma bronchiale. Etiopatogeneze onemocnění, atopie, alergie. Rozdělení astma, stadia onemocnění. Terapeutický přístup.

 9. Chronická obstrukční plicní nemoc. Výskyt, diagnostika, léčba, prevence, prognóza. Rizikové faktory onemocnění.

 10. Intenzivní péče v pneumologii.

 11. Hrudní chirurgie. Operace v hrudní chirurgii

 12. Nikotinová závislost, nemoci plic spojené s kouřením.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (21.11.2023)

 

Chapman, S.; Robinson, G.; Stradling, J.; West, S.; Wrightson, J.: Oxford Handbook of Respiratory Medicine, Oxford University Press, 3rd edition, 2014

 

Kasper, D.L.; Fauci, A.S.; Hauser, S.L.; Longo, D.L.; Jameson, J.L.;  Loscalzo, J.: Harrisons Principles of Internal Medicine: Vol 1&2, 19th edition, McGraw-Hill Education - Europe, 2015

 

Spiro, S.G.; Silvestri, G.A.; Agusti, A.: Clinical Respiratory Medicine, 4rd edition, Elsevier, 2012

 

Dakin, J.; Kourteli, E.; Winter, R. - Making sense of lung function tests, Arnold, London, 2003 (or 2017)

 

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (01.02.2023)

Organization of pneumology classes 


Pneumology 2- B83012

Pneumology 1- B83011

 

1. Schedule

The schedule for both 4th and 5th years is available in SIS.

 

2. Lectures

Lectures are in the form of annotated PowerPoint presentations available in MOODLE 1 (https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=1133). Lectures are divided into subjects Pneumology 1 and 2, but they are available for students of all years of the 1st Faculty of Medicine, Charles University.

 

3. Practical classes

Teaching at clinical workplaces takes place according to the schedule in the form of clinical seminars and practices in inpatient and outpatient departments, bronchoscopic rooms and trainers.

 

4. Tests

Entrance and final tests for year 5 are obligatory. More information is available on the clinic's website - https://pneumologie.lf1.cuni.cz/en/5th-year-pneumology-2

 

5. Organization of classes in individual workplaces

 

Department of Pneumology the First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital

 

· Practical intructions takes place in pavilion B5 in the inpatient department of the clinic, seminars in the lecture hall in pavilion B5. The bronchoscopic ward is located on pav. B1 in the operating tract of the Department of Thoracic Surgery, 3rd Medical Faculty, Charles University and FTN.

· Before the start of classes, students change into PPE in the medics' cloakroom. The cloakroom is located in the basement of pavilion B5. The locker room key is available at the acute clinic on the 1st floor in the same building Already dressed students pass connecting corridor to the auditorium (pav. B5), where will be divided into groups.The first class will take place in the B5 auditorium, where students will be divided into groups.

 

1st Department of Tuberculosis and Respiratory Diseases First Faculty of Medicine and VFN

· students will meet on Mon, Tue and Thu before the start of the internship at 7.50 - 7.55 in front of the entrance to KARIM (pav. A6 -1 st floor, entrance on the left side of the building, campus U Nemocnice 2) and on Wed (4th year) at 7.50 - 7.55 in front of the entrance to the inpatient ward,  3rd floor, pavilion A6,  on the left side, VFN, U Nemocnice 2 - see information on the website of the 1st Department of Tuberculosis and Respiratory Diseases First Faculty of Medicine and GUH- Informace pro studenty - organizace akad.roku 2022/23 - I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF a VFN (cuni.cz

 

Department of thoracic surgery the Third Faculty of Medicine and Thomayer Hospital

· classes take place in the form of an interactive seminar in the lecture hall in pavilion B5

 

Contact information: Thomayer Hospital, phone: 26108 3853, email: beata.polakova@ftn.cz, pavel.horazdovsky@lf1.cuni.cz 

                               General University Hospital, phone: 224 96 6303, email: tubres@lf1.cuni.cz

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (06.09.2022)
Every absence must be excused and replaced. 100% participation and the final test is required for credit. Students take the final (credit) test on the last day of their internship at the Pneumology Clinic. Passing the test is a condition for receiving credit. A minimum score of 70% is required to receive credit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK