PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cardiovascular Medicine - B83007 (Všeobecné lékařství AP)
Anglický název: Cardiovascular Medicine
Zajišťuje: II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN (11-00520)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/100, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 100 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.změna dle české paralelky od ak. roku 2019/20
Další informace: http://int2.lf1.cuni.cz
Staré označení: 302
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Patří mezi: Compulsory for GM 5.y._23/24
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B80386, B80632, B83161, B83162
Záměnnost : B80302
Je korekvizitou pro: B81399
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kolářová (21.06.2021)
Předmět seznamuje se základy celé kardiovaskulární medicíny v rozsahu potřebném pro SRZk (kardiologie, angiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie)
Sylabus -
Poslední úprava: Jana Kolářová (21.06.2021)
Témata seminářů a přednášky:

Arteriální hypertenze

Srdeční selhání

Bradyarytmie, kardiostimulace, resynchronizační léčba

Tachyarytmie, ablační terapie, antikoagulace

Onemocnění periferních tepen

Onemocnění žil, plicní embolie

Selhání oběhu, šok, kardiopulmonální resuscitace

Ischemická choroba srdeční akutní a chronické formy, komplikace

Chlopenní vady

Onemocnění myokardu a perikardu

Kardiochirurgie

Angiochirurgie

Vrozené vývojové vady

Kardiovaskulární prevence

Plicní hypertenze

Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. (28.11.2023)

Obligatory:

 • J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo. Harrison's principles of internal medicine. New York: McGraw-Hill Education, 20th edition, 2018, s. ISBN .
 • Chizner, Michael A. Clinical Cardiology Made Ridiculously Simple: 6th Edition: An Incredibly Easy Way to Learn for Medical, Nursing, Nurse Practitioner, PA Students, And Cardiac Fellows. : MedMaster Medical Books, 6th Edition, 2023, s. ISBN 9781935660668.
 • Bickley, Lynn S. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; Eleventh Edition,, 2013, 994 s. ISBN 9781609137625.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. (23.09.2021)

Seminars

Most of the seminars and lessons have been converted into a distance form. You can draw theoretical knowledge from the teaching materials provided in the course Cardiovascular Medicine in Moodle and from the recommended study literature. Lectures placed in Moodle are provided with the spoken commentary by individual lecturers or prepared with possibility to understand the theme without spoken commentary.Viewing these lessons is a mandatory condition for obtaining credit. Some questions in the final test are asked based on the knowledge gained from these lessons

Internship and rotation

Internships take place according to the current capacity of the department according to the schedules located in the detail of the subject in the SIS.

Teaching outside of GUHP

Every Thursday internship at one of the following places according to the schedule:

 • Na Homolce Hospital

  • internship from 8:45 a.m.,

   it is necessary to have the student card with youand also to prove a medical examination in official records

 • IKEM

  • One group internship from 7:45 a.m., the other group internship from 11:30 a.m.

  • The division does not have to correspond to the groups for internships in GUHP, the size of the groups and their distribution is determined directly by the department in IKEM.

  • It is necessary to have your own locker.

Every Thursday and Friday the internship is prepared for one group in the Simulation Center of the Institute of Physiology of the 1st Faculty of Medicine.

 • Arrival at 8:45 a.m., start of the internship at 9:00 a.m.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.03.2021)

furthermore it is mandatory to wear clean white coat, appropriate shoes, stethoscope and student identification card

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. (23.09.2021)

Presence:

1 absence is tolerated. Any further absence is possible only by individual prior agreement in clearly justified cases.

Viewing the teaching materials provided in the course Cardiovascular Medicine in Moodle.

To successfully complete the course is required to complete the test in on the last day of your course. The test will consist of 75 questions (5 random questions from each topic of the seminars, the most will be 4 variants of answers, of which only one is correct), you have approx. 1 minute to answer each of them. To successfully pass the test, it is necessary to answer at least 53 questions (70%) correctly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK