PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Internal Medicine - Nephrology - B80410 (Všeobecné lékařství - AP)
Anglický název: Internal Medicine - Nephrology
Zajišťuje: Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN (11-00511)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/50, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 50 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: contact: MUDr. Věra Čertíková Chábová, PhD., vera.certikova-chabova@lf1.cuni.czequipment: white coat, phonendoscope, shoes for change, name-Tag (ISIC)start on Monday 8.15 in the lecture hall of 1st. Dep. of Medicine.
Další informace: http://Klinika nefrologie 1.LF IK (http://nefr.lf1.cuni.cz/)
Staré označení: 410
Garant: prof. MUDr. Vladimír Tesař, MBA, DrSc.
Patří mezi: Compulsory for GM 5.y._23/24
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B80386, B80632, B83161, B83162
Je korekvizitou pro: B81399
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (05.03.2021)
The topic of the subject is to teach principles of clinical nephrology both in terms of theoretical and practical.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: CHA06035 (12.11.2010)

Aim is to introduce students to the clinical problems of current nephrology with impact given on methods of examination and diagnostics, clinical course of acute and chronic nephropathies and contemporary methods of treatment (immunosuppressive treatment, dialysis, transplantation).

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. (30.01.2019)

Topics:
Investigation in nephrology
Primary glomerulonephritides
Secondary glomerulonephritides
Interstitial nephritides
Hereditary diseases of the kidney
Acute renal failure
Chronic renal failure
Dialysis
Transplantation
Medication in nephrology
 Sodium, calcium and phosphate disturbances

Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. (05.06.2020)

Feehally J.: Comprehensive clinical nephrology, 2007, ed. Mosby

Harrison´s Principles of Internal Medicine. Current eddition.

Klener P., Tesař Vl. : Vnitřní lékařství. Svazek IX. Nefrologie, Galen 2003

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. (10.11.2020)

Standard times:

2-week course divided in:
Seminars (approx. 50%)
Clinical teaching (approx. 50%) in a standard unit of nephrology, nephrological ICU, dialysis center and transplant center.

pandemic times:

On-line teaching only, all information will be in MSTEAMS before the start of your rotation according to the schedule. 

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: CHA06035 (12.11.2010)

To enter the course a student must know the physiology and pathophysiology of the kidney.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. (22.01.2016)

Questions from nephrology: are part of the list of questions open to the students for the particular exam (exam of internal medicine in the 5th year, state exam from internal medicine in the 6th year)

Credit: Adequate presence in our department during the course (1 day absence is permitted, longer absence irrespective of the reason has to be replaced during another course)

All those who have inadequate presence or had nephrology elsewhere (Erasmus, ...) must write a test in nephrology in prespecified terms.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK