PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Clinical Immunology - B80033 (Všeobecné lékařství - AP)
Anglický název: Clinical Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., jitka.petanova@lf1.cuni.cz
Staré označení: 33
Garant: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
Patří mezi: Compulsory for GM 4.y._23/24
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : {Prerekvizity pro zápis Mikrobiologie 2 pro ALEK}, B83161, B83162
Korekvizity : B80054, B83163
Je prerekvizitou pro: B81053
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Immunodeficiency II.pdf Immunodeficiency. second part MUDr. Dana Čechová
Anotace -
Výuka v rámci týdenního bloku je sestavena z několika přednášek a dále seminářů, které jsou založeny především na rozboru kasuistik pacientů. V rámci předmětu jsou shrnuty základní poznatky o struktuře, mechanismech a funkcích imunitního systému. Větší část je věnována imunopatologickým procesům a jejich manifestaci v jednotlivých systémech organismu. Součástí výuky je i přehled používaných laboratorních vyšetření v rámci diferenciálně diagnostického procesu a možné terapeutické postupy.
Poslední úprava: Petanová Jitka, MUDr. Mgr., CSc. (06.09.2019)
Cíl předmětu - angličtina

The application of basic immunology mechanisms and components in the clinical immunology and allergology, differential diagnostics and therapy.

Poslední úprava: Petanová Jitka, MUDr. Mgr., CSc. (06.09.2019)
Sylabus -

Struktura, mechanismy a funkce imunitního systému. Zánět a protiinfekční imunita, imunopatologické reakce, imunodeficience, autoimunita, alergie, nádorová imunologie, regulace imunity, transplantace. Klinická mikrobiologie ve vztahu k poruchám imunitních mechanismů. Možnosti vyšetřování a způsob diagnostické rozvahy, terapeutické postupy.

Poslední úprava: Petanová Jitka, MUDr. Mgr., CSc. (06.09.2019)
Literatura -

Humlová Z. a kol.: Imunopatologické stavy v kazuistikách. Mladá fronta, Praha, 2016.

Šterzl, I., a kol.: Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005.

Krejsek, J., Kopecký, O.: Klinická imunologie. Nukleus HK, 2004. 

Krejsek, J., a kol.: Imunologie člověka. Nukleus HK, 2017.

Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie, 4. vydání. Triton, Praha, 2009  a novější vydání. 
Fučíková, T. : Klinická imunologie v praxi, 2. přeprac. vyd. 1997.
Chapel, H. et al.: Essentials of Clinical Immunology. Blaskwell Publishing, 2006 a novější vydání.
Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Aleš Janda: Imunodeficience. Praha Grada, 2007.

Poslední úprava: Petanová Jitka, MUDr. Mgr., CSc. (22.09.2022)
Metody výuky - angličtina
Presence form of education Lectures and seminars in terms of study schedules (schema in SIS). Similar scheme in all weeks of blocks.  Update and aditional informations for each group are in MS TEAMS or sent by e-mail Teachers and topics: Černý - basic immunology, Čechová - immunodeficiency, Posová - autoimmunity, Adámková - clinical microbiology, Čechová or Petanová - allergology. Individual consultations on request (by e-mail).
Poslední úprava: Petanová Jitka, MUDr. Mgr., CSc. (22.09.2023)
Vstupní požadavky - angličtina

Credit from Basic Immunology. Prerequisities.

Poslední úprava: Petanová Jitka, MUDr. Mgr., CSc. (02.09.2021)
Požadavky k zápisu - angličtina

prerequisities

Poslední úprava: Petanová Jitka, MUDr. Mgr., CSc. (02.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Credit: presence form of education: activity during seminars, presence min. 90%.

Examination: oral in person, 3 questions

Poslední úprava: Petanová Jitka, MUDr. Mgr., CSc. (22.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

see B00033

Poslední úprava: Petanová Jitka, MUDr. Mgr., CSc. (02.09.2021)
Rozpis výuky -
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka Hodnocení
1Pondělí08:00 - 12:00přednáška+seminářÚvod, rozdělení výuky. Terminologie, přirozená a adaptivní imunita. Protiinfekční imunita, zánět, regulace imunitního systému, slizniční IS, tolerance. Nádorová a transplantační imunologieRNDr. MUDr. Viktor Černý, Ph.D.Institute of Hygiene and Epidemiology, Praktikum I or Praktikum II
průměr: 3, hodnoceno: 11x
Úterý08:30 - 12:00přednáška+seminářImunodeficienceMUDr. Dana Čechová 
průměr: 3, hodnoceno: 6x
Středa08:30 - 12:00přednáška+seminářImunopatologické stavy. Autoimunita. MUDr. Helena Posová, CSc. 
průměr: 3, hodnoceno: 4x
Čtvrtek08:30 - 12:00přednáška+seminářAlergie, typy onemocnění a jejich terapie.MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 
průměr: 3, hodnoceno: 5x
Pátek08:30 - 10:00přednáška+seminářKlinická mikrobiologie a imunopatologické stavydr. Adámková / dr. Hintnausová
průměr: 3, hodnoceno: 4x
10:00 - 12:00přednáška+seminářImmunopathologic states, differential diagnoses, acces to a patient. Credit.dr. Čechová / dr. Petanová / dr. Posová
průměr: 4, hodnoceno: 4x
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK