PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chirurgické obory - B03288 (Fyzioterapie)
Anglický název: Surgical Subjects
Zajišťuje: I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00660)
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:25/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Mgr. Petra Nováková
Patří mezi: Povinné FYZIO20 P 3.r._23/24
Atributy: Fyzioterapie
Teoretický předmět
Prerekvizity : B03272
Záměnnost : B01029
Metody výuky
Přednášky - 3 středy LS - 21.2., 28.2. a 6.3. - začátek v 8:30,  I. chirurgická klinika VFN, přízemí vlevo od ambulance, místnost hlášení. 
Praktická výuka na klinických pracovištích (pondělí, úterý - čtvrtek, pátek), ve skupinách dle rozpisu KRL
Poslední úprava: Nováková Petra, Mgr. (13.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

 

Zápočet - 100% docházka

             - zpracování seminární práce- studenti si zvolí chirurgické téma, které zpracují z pohledu fyzioterapie. Seznam vybraných témat odevzdat na přednáškách 6.3.
               Rozsah: 3-5 normostran (bez úvodní stránky a obsahu). Termín odevzdání 27.3.2024. Místo odevzdání: Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, sekretariát kliniky, 1. patro (Mgr. Markvartová) - prosím o hormadné odevzdání. Děkuji

Zkouška - ústní (termíny budou vypsány)

Tématické okruhy:


I. Chirurgická propedeutika
1. Asepse, antisepse
2. dezinfekce a sterilizace
3. rány, dělení, základní představa o hojení
4. reakce na zátěž (operační, úraz)
6. vliv operace nebo úrazu na celkový stav pacienta
7. příprava k operaci 
8. anestezie (celková, místní)
9. typické operační přístupy
10. laparoskopické operace
11. drenáž
12. pooperační péče
13. rizika komplikací po operaci a jejich prevence
14. rehabilitace po operaci
15. význam rehabilitace v chirurgii


II. Speciální chirurgie
1. pleura, nádory plic
2. operační přístupy na hrudníku, nitrohrudní dreny
3. úrazy hrudníku, pneumotorax
4. maligní nádory prsu
5. náhlé příhody břišní
6. kýly
7. nádory GIT

III. Traumatologie
1. traumatologie, poranění jako základní pojmy
2. úraz, příčiny úrazu, epidemiologie úrazů
3. problematika hromadných úrazů
4. rychlá zdravotnická pomoc
5. poúrazové změny, traumatický šok
6. poranění měkkých tkání
7. konzervativní léčení zlomenin
8. operační léčení zlomenin
9. hojení zlomenin
10. pozdní komplikace zlomenin
11. pletenec pažní vymknutí
12. kolenní kloub, hlezenný kloub, vymknutí
13. zlomeniny v oblasti ramene a paže
14. předloktí , zápěstí  a ruka zlomeniny
15. pánev zlomeniny
16. horní konec stehenní kosti zlomeniny
17. diafýza a distální konec stehenní kosti zlomeniny
18. bérec zlomeniny
19. hlezno, noha zlomeniny
20. zlomeniny páteře
21. problematika poranění míchy
22. polytraumaFyzioterapie v chirurgii
1. fyzioterapie po břišní operaci
2. fyzioterapie po výkonu na prsu a v axile
3. fyzioterapie v hrudní chirurgii
4. fyzioterapie v traumatologii

 

Poslední úprava: Nováková Petra, Mgr. (22.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK