PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chirurgické obory - B01029 (Fyzioterapie)
Anglický název: Surgical Subjects
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/120, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 120 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Doc. MUDr. Filip Burget Ph.D., Mgr. Petra Nováková
Další informace: http://reha.lf1.cuni.cz/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Mgr. Petra Nováková
Atributy: Fyzioterapie
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00249, B02435, B02663
Je záměnnost pro: B03288
Anotace -
Studenti budou seznámeni s přehledem chirurgické problematiky, obecnou chirurgií a hojením ran. Důraz bude kladen na význam fyzioterapeutické intervence pro příznivý pooperační průběh. V rozsahu potřebném pro práci fyzioterapeuta na chirurgických odděleních bude přednesena problematika speciální chirurgie. Studenti budou teoreticky i prakticky seznámeni s dovednostmi potřebnými pro provádění fyzioterapie u chirurgického pacienta.
Poslední úprava: Nováková Petra, Mgr. (16.05.2019)
Cíl předmětu

Propojení teorie a praxe v chirurgických oborech.

Poslední úprava: Nováková Petra, Mgr. (04.10.2019)
Sylabus

1. historie chirurgie
2. asepse, antisepse a desinfekce
2. neurohumorální reakce organismu na zátěž
3. hojení ran
4. předoperační příprava pacienta
5. anestesie
6. operační přístupy
7. pooperační péče
8. technika a taktika operace, laparoskopické výkony, fyziologické operování
9. význam rehabilitace v chirurgii

II. traumatologie
1. úraz, epidemiologie úrazů
2. traumatologický plán, rychlá zdravotnická pomoc
3. poúrazové změny, traumatický šok
4. poranění měkkých tkání
5. obecná problematika zlomenin
6. konzervativní a operační léčení zlomenin
7. problematika a léčba zlomenin
podle jednotlivých částí těla
8. zlomeniny páteře
9. polytrauma

III. Speciální chirurgie
1. chirurgie krku
2. hrudní chirurgie
3. pleura, pneumotorax
4. nádory plic
5. úrazy hrudníku
6. chirurgie prsní žlázy
7. břišní stěna, kýly
8. chirurgie GIT (jícen, žaludek, dvanáctník, tenké a tlusté střevo)
9. konečník a anus
10. játra
11. náhlé příhody břišní
12. kardiochirurgie a cévní chirurgie
13. transplantační chirurgie
14. urologie

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (24.02.2023)
Metody výuky

Přednášky - vždy ve středu v 1.-3. výukovém týdnu letního semestru, I. chirurgická klinika VFN
Praktická výuka na klinických pracovištích (pondělí, úterý - čtvrtek, pátek), ve skupinách dle rozpisu KRL

Poslední úprava: Nováková Petra, Mgr. (24.02.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet - 100% docházka

             - zpracování seminární práce- studenti si zvolí chirurgické téma, které zpracují z pohledu fyzioterapie
               Rozsah: 3-5 normostran (bez úvodní stránky a obsahu). Termín odevzdání 17.3.2023. Místo odevzdání: Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, sekretariát kliniky, 1. patro (Mgr. Markvartová)

Zkouška - ústní (termíny budou vypsány)

Tématické okruhy:


I. Chirurgická propedeutika
1. Asepse, antisepse
2. dezinfekce a sterilizace
3. rány, dělení, základní představa o hojení
4. reakce na zátěž (operační, úraz)
6. vliv operace nebo úrazu na celkový stav pacienta
7. příprava k operaci 
8. anestezie (celková, místní)
9. typické operační přístupy
10. laparoskopické operace
11. drenáž
12. pooperační péče
13. rizika komplikací po operaci a jejich prevence
14. rehabilitace po operaci
15. význam rehabilitace v chirurgii


II. Speciální chirurgie
1. pleura, nádory plic
2. operační přístupy na hrudníku, nitrohrudní dreny
3. úrazy hrudníku, pneumotorax
4. maligní nádory prsu
5. náhlé příhody břišní
6. kýly
7. nádory GIT

III. Traumatologie
1. traumatologie, poranění jako základní pojmy
2. úraz, příčiny úrazu, epidemiologie úrazů
3. problematika hromadných úrazů
4. rychlá zdravotnická pomoc
5. poúrazové změny, traumatický šok
6. poranění měkkých tkání
7. konzervativní léčení zlomenin
8. operační léčení zlomenin
9. hojení zlomenin
10. pozdní komplikace zlomenin
11. pletenec pažní vymknutí
12. kolenní kloub, hlezenný kloub, vymknutí
13. zlomeniny v oblasti ramene a paže
14. předloktí , zápěstí  a ruka zlomeniny
15. pánev zlomeniny
16. horní konec stehenní kosti zlomeniny
17. diafýza a distální konec stehenní kosti zlomeniny
18. bérec zlomeniny
19. hlezno, noha zlomeniny
20. zlomeniny páteře
21. problematika poranění míchy
22. polytraumaFyzioterapie v chirurgii
1. fyzioterapie po břišní operaci
2. fyzioterapie po výkonu na prsu a v axile
3. fyzioterapie v hrudní chirurgii
4. fyzioterapie v traumatologii

 

Poslední úprava: Nováková Petra, Mgr. (24.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK