PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktické dovednosti v kardiovaskulární chirurgii - B02922 (volitelný předmět)
Anglický název: Practical skills in cardiovascular surgery I
Zajišťuje: II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00690)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/16, Z [HS]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.kardiochirurgie-vfn.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
MUDr. Tomáš Prskavec
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B03119, B03120
Anotace
Studenti budou seznámeni s některými základními návyky/dovednostmi v kardiovaskulární chirurgii. V průběhu kurzu budou na lůžkovém oddělení pod vedením mladších chirurgů provádět/přihlížet vyšetření nemocných, psaní ordinací, provádění převazů. Naučí se měřit tlakový index kotník-paže, zúčastní se duplexního ultrazvukového vyšetření žilního systému dolních končetin. Budou provádět převazy operačních ran při odpolední vizitě. Na modelu budou provádět cévní anastomózy. Naučí se prakticky přípravu operačního pole a přípravu operačního týmu, včetně tréninku sterilního oblékaní. Budou seznámeni s provozem na chirurgických sálech, přípravy a použití mimotělního oběhu a v případě zájmu budou moci asistovat při operacích. Pro předmět každý student obdrží logbook praktických dovedností a po jeho splnění bude udělen zápočet. Začátek první hodiny bude ve středu 14:00, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 4. patro, posluchárna. Studenti budou seznámeni s náplní a organizací kurzu. Začátky jednotlivých "hodin" budou dle domluvy studentů s jednotlivými vyučujícími.
Poslední úprava: Tošovský Jan, doc. MUDr., CSc. (21.05.2019)
Sylabus

Studenti budou seznámeni s některými základními návyky/dovednostmi v kardiovaskulární chirurgii.
V průběhu kurzu budou na lůžkovém oddělení pod vedením mladších chirurgů provádět/přihlížet vyšetření nemocných, psaní ordinací, provádění převazů. Naučí se měřit tlakový index kotník-paže, zúčastní se duplexního ultrazvukového vyšetření žilního systému dolních končetin. Budou provádět převazy operačních ran při odpolední vizitě. Na modelu budou provádět cévní anastomózy. Naučí se prakticky přípravu operačního pole a přípravu operačního týmu, včetně tréninku sterilního oblékaní. Budou seznámeni s provozem na chirurgických sálech, přípravy a použití mimotělního oběhu a v případě zájmu budou moci asistovat při operacích. Pro předmět připravíme pro každého studenta předmětu logbook praktických dovedností a po jeho splnění bude udělen zápočet.

Poslední úprava: Tošovský Jan, doc. MUDr., CSc. (21.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Pro předmět každý student obdrží logbook praktických dovedností. Po splnění praktických dovedností (více než 90 %) bude udělen zápočet.

Poslední úprava: Tošovský Jan, doc. MUDr., CSc. (21.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK