PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Patobiochemie 3 – biochemické poruchy - B02712 (všeobecné lékařství, volitelný)
Anglický název: Patobiochemistry 3 - Biochemical Disorders
Zajišťuje: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze (11-00410)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/0 Kv [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Jan Pláteník, PhD.
Další informace: http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : {pro zápis PVP jako prerekvizita pro zápis volitelných Patobiochemií 1-3}
Neslučitelnost : B02433
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK