PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hygiena a epidemiologie - B02279 (Nutriční terapeut kombinovaná)
Anglický název: Hygiene and Epidemiology
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: doc. MUDr. M. Tuček, CSc.
Další informace: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 244
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Alena Slámová, Ph.D.
Patří mezi: Povinné BNT K 2.r._17/18
Atributy: Nutriční terapeut-kombinovaná
Teoretický předmět
Prerekvizity : B02256, B02258
Anotace
Poslední úprava: Zuzana Džupinková (07.05.2012)

Vybrané kapitoly z hygieny a epidemiologie: epidemiologie prostředí, toxikologie, rizikové faktory ve výživě, rizikové faktory v pracovním prostředí, epidemiologie infekční, neinfekční - rizikové faktory, prevence - životní styl, podpora zdraví.
Literatura
Poslední úprava: KRA01701 (05.01.2014)

Obor hygiena a epidemiologie:
Základní
1. Kudlová E. a kol. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Karolinum Praha, 2009,287 s. ISBN 978-80-246-1735-0

Doplňující
2. Bencko,V. a kol. Hygiena a epidemiologie - učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství. Karolinum Praha, 2006, 178s. ISBN 80-246-1129-5
3. Bencko,V. a kol. Hygiena - učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Karolinum Praha, 2002, 204s. ISBN 80-7184-551-5
4. Podstatová, H. Základy hygieny a epidemiologie. Karolinum Praha, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7262-597-0
5. Bencko,V. a kol.: Hygiena a epidemiologie - učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství.UK Praha,2006,175s.
6. Kudlová, E., Mydlilová, A. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada Praha, 2005, ISBN 80-247-1039-0

7, Králíková, E. e al.: Závislost na tabáku - epidemiologie, prevence a léčba, Adamira, Břeclav, 2013.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK