PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy práce v imunologické laboratoři - B01966
Anglický název: Basic of laboratory immunology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/7 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: 5
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: as. MUDr. Helena Posová, CSc. hmare@lf1.cuni.czplášť, přezutí, průkaz studenta (ISIC)zápis po předchozí domluvě s vyučující
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Helena Posová, CSc.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00033
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK