PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie a imunologie - B01718 (Nutriční terapeut, všeobecná sestra, porodní asistentka - prezenční forma)
Anglický název: Microbiology and Immunology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc.Ing. Karel Holada Ph.D.
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Povinné BNT P 2.r._17/18
Povinné BPA P 2.r._17/18
Atributy: Porodní asistentka
Nutriční terapeut
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Prerekvizity : B01507
Záměnnost : B01754
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ STUDENTŮ.docx VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ STUDENTŮ RNDr. Běla Potužníková
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (07.10.2013)

Předmět umožňuje získání znalostí základů lékařské mikrobiologie: a) Obsah a zařazení předmětu lékařská mikrobiologie a imunologie. Základní vlastnosti nejvýznamnějších původců bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních infekcí, formy přenosu infekčních agens. Komunitní, nosokomiální a oportunní infekce. Antibiotika. b) Antiinfekční imunita: Základní imunitní mechanismy a obrana proti infekcím: přirozená odolnost, navození imunitní odpovědi, buňkami zprostředkovaná imunita, protilátky, slizniční imunita, zánět. Imunopatologické reakce a stavy imunodeficience, autoimunita, alergie), imunomodulace. c) Základy bakteriologie: Nejvýznamnější původci bakteriálních komunitních a nemocničních onemocnění, jejich základní vlastnosti a klasifikace bakterií. Nástroje virulence bakterií, patogeneze bakteriálních nákaz. Význam a prevalence patogenních bakterií podle infekčních onemocnění. Formy šíření bakteriálních infekcí, prevence a profylaxe. Výběr postupu k identifikaci bakterií, klasické a speciální metody průkazu bakterií. Přirozená citlivost a stav rezistence na antibiotika v ČR, antibiotika volby pro léčbu infekcí způsobených daným bakteriálním druhem. d) Význam správného vzorku pro diagnózu infekčního onemocnění. Charakteristika validního vzorku a nezbytných údajů. Formy odběru, transportu a uchovávání biologických vzorků k mikrobiálnímu vyšetření. Zpracování vzorků. Kritéria odmítnutí vzorku k vyšetření. Interpretace výsledků vyšetření. e)Základy virologie: Nejvýznamnější původci virových komunitních a nemocničních onemocnění. Základní vlastnosti a klasifikace virů. Replikace virů, vztah virus - buňka. Formy šíření virových infekcí, prevence a profylaxe. Patogeneze virových nákaz - lokalizované, diseminované, akutní, chronické a rekurentní infekce, pomalé virové infekce, nekonvenční viry. Metody přímého a nepřímého průkazu virů. Terapie virových infekcí. f) Základy mykologie: Nejvýznamnější původci mykotických infekcí. Základní vlastnosti a klasifikace hub a kvasinek. Formy šíření myotických infekcí, prevence a profylaxe. Patogeneze mykotických nákaz. Metody průkazu hub a kvasinek. Terapie mykotických infekcí, problematika rezistence k antimykotikům. g) Základy parazitologie: Nejvýznamnější původci parazitárních infekcí. Základní vlastnosti a klasifikace parazitárních agens. Formy šíření parazitárních infekcí, prevence a profylaxe. Patogeneze parazitárních nákaz. Metody přímého a nepřímého průkazu parazitů. Terapie parazitárních onemocnění. Výstupními znalostmi bude schopnost využítí těchto znalostí v diagnostické rozvaze infekčních a imunopatologických stavů a zajištění dalšího postupu a rozhodnutí o spolupráci s dalšími odbornostmi.
Deskriptory
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (06.05.2013)

Výstupní deskriptory předmětu:

-        Znalosti: Základní znalosti možných projevů infekcí a imunopatologických stavů a mechanizmů k nim vedoucích.

-        Dovednosti:  Schopnost využítí  teoretických znalostí v diagnostické rozvaze a zajištění dalšího postupu.

-        Kompetence:  Rozhodnutí o spolupráci s dalšími odbornostmi.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (06.05.2013)

Předmět si mohou zapsat studenti, kteří splnili prerekvizitu: B01753 - Chemie a biochemie

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (06.05.2013)

Povinná  literatura:

 • Schindler J.: Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. Grada, Praha, 2010 
 • Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie, 4. vydání. Triton, Praha, 2009.
 • Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Aleš Janda: Imunodeficience. Praha Grada, 2007.
 • Šterzl, I., a kol.: Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005.

Doporučená rozšiřující literatura:

 • Votava M. Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno, 2002.
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Neptun, Brno 2010.
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Neptun, Brno 2010.
 • Krejsek, J., Kopecký, O.: Klinická imunologie. Nukleus HK, 2004.
 • Fučíková, T. : Klinická imunologie v praxi, 2. přeprac. vyd. 1997.
 • Chapel, H. et al.: Essentials of Clinical Immunology. Blaskwell Publishing, 2006.

Opory:

 • Mikrobiologie a imunologie: https//el.lf1.cuni.cz/mikrobioimuno1/ Mikrobiologie a imunologie pro bakaláře. 2008
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. (04.11.2016)

Požadavky na ukončení/absolvování předmětu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

 1. Podmínkou udělení KZ je účast na přednáškách a praktických cvičeních - 20%
 2. Získání základních znalostí lékařské mikrobiologie a imunologie, které budou ověřovány písemnou zkouškou - 80% (v případě neúspěchu bude následovat ústní přezkoušení v domluveném termínu)

 Výstupní hodnocení:

 1. 100-85%: výborně
 2. 84-70%: velmi dobře
 3. 69-55%: dobře
 4. 54% a méně: neprospěl
Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
105.10.201708:00 - 08:50přednáškaÚvod do mikrobiologie a imunologiedoc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 
05.10.201708:55 - 09:45přednáškaBakterologie obecná I. - jak vypadá bakterieRNDr. Jan Bobek, Ph.D. 
05.10.201709:50 - 10:40praktická cvičeníKultivační a mikroskopická vyšetření v bakterologiiRNDr. Jan Bobek, Ph.D. 
05.10.201710:45 - 11:35přednáškaVirologie obecná I. - charakteristiky virů RNDr. Tibor Moško, Ph.D. 
05.10.201711:40 - 12:30přednáškaImunologie obecná I. - funkce a význam imunityRNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 
212.10.201708:00 - 08:50přednáškaMykologie - charakteristika hub a nemoci, které způsobujíMgr. Eva Šafaříková, Ph.D. 
12.10.201708:55 - 09:45přednáškaBakterologie obecná II. - kde bakterie pomáhají a kde škodíRNDr. Jan Bobek, Ph.D. 
12.10.201709:50 - 10:40praktická cvičeníKontrola účinnosti dezinfekce rukouRNDr. Jan Bobek, Ph.D. 
12.10.201710:45 - 11:35přednáškaImunologie obecná II. - humorální a buněčné složky imunityRNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 
12.10.201711:40 - 12:30přednáškaImunologie speciální I. - imunopatologické reakceRNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 
319.10.201708:00 - 08:50přednáškaImunologie speciální II. - infekční imunitaRNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 
19.10.201708:55 - 09:45přednáškaVirologie obecná II. - patogeneze virových infekcíRNDr. Tibor Moško, Ph.D. 
19.10.201709:50 - 10:40praktická cvičeníSerologické metodyRNDr. Tibor Moško, Ph.D. 
19.10.201710:45 - 11:35přednáškaBakterologie speciální I. - nemoci dýchacích a močových cest, sex. přen. infekceRNDr. Jan Bobek, Ph.D. 
19.10.201711:40 - 12:30přednáškaParazitologie obecná - charakteristiky parazitů a specifika parazit. onemocněníMgr. Marta Chanová, Ph.D. 
426.10.201708:00 - 08:50přednáškaBakterologie speciální II. - infekce zažívacího traktu a centrálního nervového systémuRNDr. Jan Bobek, Ph.D. 
26.10.201708:55 - 09:45přednáškaAntimikrobiální lékydoc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 
26.10.201709:50 - 10:40praktická cvičeníVyšetření citlivosti na antibiotikadoc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 
26.10.201710:45 - 11:35přednáškaVirologie speciální I. - inf. resp. traktu, sex. přenos. a urogen. infekce, onkog. viryRNDr. Tibor Moško, Ph.D. 
26.10.201711:40 - 12:30přednáškaVirologie speciální II. - infekce zažívacího traktu a nervového systémuRNDr. Tibor Moško, Ph.D. 
502.11.201708:00 - 08:50přednáškaBakterologie speciální III. - infekce kůže, měkkých tkání a svalů, infekce přenášené vektory a zoonózyRNDr. Jan Bobek, Ph.D. 
02.11.201708:55 - 09:45přednáškaParazitologie speciální - parizity způsobená onemocněníMgr. Marta Chanová, Ph.D. 
02.11.201709:50 - 10:40praktická cvičeníPrůkaz parazitů v klinickém materiáluMgr. Marta Chanová, Ph.D. 
02.11.201710:45 - 11:35přednáškaVirologie speciální III. - infekce imunitního systému, infekce přenášené vektory, nozokomiální infekce a kožní infekce RNDr. Tibor Moško, Ph.D. 
02.11.201711:40 - 12:30přednáškaDezinfekce a sterilizacedoc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 
927.11.201708:00 - 09:00nicZápočtová písemka - z předmětu Mikrobiologie a imunologie se bude konat v pondělí 27.11. od 8 hodin rano v posluchárně na Ústavu hygieny, kde se konaly přednášky (Studničkova 7, Praha 2).doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK