PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny 1 - B01664 (volitelný předmět)
Anglický název: Case Reports from Cardiovascular medicine 1
Zajišťuje: II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 90
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: zápočet na základě presence - zimní i letní semestr13:00 - 14:30 1x za 14 dní (sudý týden)
Další informace: http://int2.lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Martin Válek, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00385
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout PVP Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny 1 zimní.pdf Rozpis termínů seminářů 2018/2019 doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (02.10.2018)

PVP Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny - úterý od 13:00 do 14:30 hod, sudý týden 1x za 14 dní

Zápočet na základě prezence (možná 1 absence) na konci semestru v poslední výukový den.

Posluchárna II. interní kliniky VFN - budova A14, vchod B, 1. patro (Eiseltova síň).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK