PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy neurověd - B00709 (volitelný předmět)
Anglický název: Neuroscience Fundamentals
Zajišťuje: Fyziologický ústav 1. LF UK (11-00150)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. J.Pokorný, DrSc.
Další informace: http://fyziologie.lf1.cuni.cz/medici-a-zubni-lekarstvi
Staré označení: 709
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B03119, B03121
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Marcela Holanová (06.05.2022)
Základy neurověd shrnují teoretické i klinicky zaměřené poznatky několika základních oblastí věd o mozku. Jejich úkolem je přinést komplexní pohled na vybrané neurofysiologické mechanismy jak na buněčné úrovni, tak na úrovni asociačních a kognitivních funkcí. Paralelní zaměření na studium změn funkcí způsobených nemocí nebo nemoci působící přináší teoretické poznatky pro poznání patogenezy neuropsychických poruch a tím i nových přístupů v jejich léčbě, prevenci a rehabilitaci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Marcela Holanová (06.05.2022)

Rozšířit teoretickou výuku o nové a hlubší poznatky, využitelné v klinických oborech.

Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (27.09.2023)

Funkční morfologie synapsí

Mediátorové systémy

Vývoj a plasticita mozku

Příjem a zpracování informací v CNS

Registrace a zpracování bioelektrické aktivity mozku. Zápočet

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. (01.03.2011)

1. Lékařská fyziologie (S. Trojan), 4. vydání, přepracované a doplněné, Grada 2003

2. Přehled lékařské fyziologie (W.F. Ganong), 20. vydání, Galén 2005

3. Langmeier M., a kol.: Základy lékařské fyziologie, Grada Publ. a.s., 2009

4. Kittnar a kol.: Lékařská fyziologie, Grada Publ. a.s., 2011

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: DSVOBOD (20.02.2012)

Doporučeno pro LEK 3., 4., 5. ročník

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marcela Holanová (06.05.2022)

Účast na přednáškách

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka Hodnocení
318.10.202314:00 - 15:30přednáškaFunkční morfologie synapsíprof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 
501.11.202314:00 - 15:30přednáškaMediátorové systémyprof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D., MBA 
715.11.202314:00 - 15:30přednáškaVývoj a plasticita mozkuprof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 
929.11.202314:00 - 15:30přednáškaPříjem a zpracování informací v CNSMUDr. Ladislav Ouda, Ph.D. 
1113.12.202314:00 - 15:30přednáškaRegistrace a zpracování bioelektrické aktivity mozku. ZápočetMUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK