PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská psychologie a psychoterapie 2 - B00471 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Medical Psychology and Psychotherapy 2
Zajišťuje: Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK v Praze (11-00240)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Vavrdažádné
Další informace: http://uhsl.wz.cz/obsahpsycho.php?clanek=psychologie
Staré označení: 471
Garant: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Patří mezi: Povinné LEK 3.r._18/19
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00036
Je prerekvizitou pro: B01946, B00629, B00573, B00760
Anotace -
Poslední úprava: Erudio (30.08.2006)
Vztah lékař - pacient, psychodiagnostika, burn - out syndrom, psychoprofylaxe, poradenství, psychologická první pomoc, krize, psychoterapie.
Sylabus
Poslední úprava: HAN05007 (27.08.2013)

Témata k seminářům

1. Úvod do problematiky komunikace

2. Verbální a neverbální komunikace

3. Empatie, autenticita - význam a možnosti rozvíjení empatických dovedností

4. Nácvik komunikace s pacientem

5. Nácvik aktivního naslouchání

6. Empatie akceptace, autenticita, nácvik emočně podpůrneho rozhovoru

7. První setkání s pacientem v ordinaci

8. Komunikace s postiženými

9. Zvládání psychologicky obtížných pacientů

10. Sdělování závažné zprávy

11. Téma umírání a smrti

12. Rizika poškození pacienta - iatropatogeneze

13. Psychologické zvládání bolesti

14. Vyhodnoceni provedeného emočně podpůrného rozhovoru

15. Zápočtový test

Literatura
Poslední úprava: HAN05007 (27.08.2013)

Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Grada Publishing, Praha, 2010

Vymětal, J. a kol.: Obecná psychoterapie. Praha, Grada Publishing, 2004

Kratochvíl,S.: Základy psychoterapie. Portál, Praha, 2002

Baštecká B.: Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. Portál, Praha, 2009

Beran J.: Communication between Doctor and Patient, Faculty of Medicine, Pilsen, 1999

Culley S., Bond T.: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Portál, Praha, 2008

Faleide A., Lilleba L., Faleide E.: Vliv psychiky na zdraví (Soudobá psychosomatika). Grada, Praha, 2010

Géringová J.: Pomáhající profese. Triton, Praha, 2011

Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Portál, Praha, 2001

Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Praha, Grada, 2002

Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 152

Hájek, K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha, Portál 2006

Vymětal J.: Lékařská psychologie. Portál, Praha, 2003

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: HAN05007 (13.06.2013)

Zápočet se uděluje za zápočtový test, účast na seminářích a vypracování seminárních prací. Absence je nutno nahradit. Zápočtové testy proběhnou vždy po ukončení semestru v zápočtovém týdnu.

Otázky k zápočtovému testu jsou na adrese:

Zimní semestr: http://www.volny.cz/uhsl/otazky/zstest.pdf

Letní semestr: http://www.volny.cz/uhsl/otazky/lstest.pdf

Rozpis výuky -
Rozpis stáž
Týden bloku Obsah stáže Poznámka
1 V letním semestru se nepřednáší. Semináře pokračují ze zimního semestru. Výuka začíná v týdnu od 19.2.2019 a 26.2.2019.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK