PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Integrovaný blok mikrobiologie a patologie - B00054 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Integrated Block: Microbiology/Pathology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Emil Pavlík, CSc.
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Staré označení: 54
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Patří mezi: Povinné LEK 3.r._17/18
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00035
Je korekvizitou pro: B00121
Je prerekvizitou pro: B00033, B00128
Soubory Komentář
stáhnout CZ-mykozy2-imunosuprim.pdf M.Skořepová: mykózy u imunosuprimovaných pacientů
stáhnout Respirační infekce-1.ppt Z.Susa: Klinické projevy respiračních infekcí
stáhnout Tuberkulóza-1.ppt Z.Susa: Tuberkulóza a mykobykteriózy
stáhnout VIRY JAKO PŮVODCI STŘEVNÍCH INFEKCÍ.pdf G.Smělá: Viry jako původci střevních infekcí
Anotace -
Poslední úprava: PAV00139 (28.04.2008)

Patomorfologie jednotlivých infekčních chorob a jejich komplikací. Systémový přístup k infekčním nemocem a jejich vyvolavatelům. Pětidenní blok přednášek mikrobiologa (patogeny působící infekci traktu), patologa (jimi vyvolané morfologické změny) a klinika (příznaky onemocnění, diagnostika a terapie).
Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (10.01.2017)

viz. B00035, B00382, B00048, B00284

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK