PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Integrovaný blok mikrobiologie a patologie - B00054 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Integrated Block: Microbiology/Pathology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00310)
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce (11-00850)
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze (11-00866)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Kateřina Petříčková, PhD.
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Staré označení: 54
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00035
Je korekvizitou pro: B00121
Je prerekvizitou pro: B00128, B00033
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D. (23.05.2019)
Patomorfologie jednotlivých infekčních chorob a jejich komplikací. Systémový přístup k infekčním nemocem a jejich vyvolavatelům. Pětidenní blok přednášek mikrobiologa (patogeny působící infekci traktu), patologa (jimi vyvolané morfologické změny) a klinika (příznaky onemocnění, diagnostika a terapie).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D. (23.05.2019)

viz. B00035, B00382, B00048, B00284

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK