PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie 1 - B00035 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Microbiology 1
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.; katerina.petrickova@lf1.cuni.czPro praktická cvičení: plášť a obuv do laboratoře na celý blok praktikRozpis pracovních skupin je na výukové tabuli ÚIM
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Staré označení: 35
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Povinné LEK 2.r._17/18
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}, B00005
Je prerekvizitou pro: B00054, B02856, B00382
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout publ rozpis praktik a rozdělení studentů_LS18.xlsx Rozpis praktik Mikrobiologie 1 a rozdělení studentů pro LS 2018 RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
stáhnout VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ STUDENTŮ.docx VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ STUDENTŮ RNDr. Běla Potužníková
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (28.01.2010)

Poskytuje základní informace z obecné mikrobiologie, speciální lékařské mikrobiologie, virologie a parasitologie. Seznamuje s nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogenese příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky,se základy imunizace,se základy antibiotické, antivirové a antiparasitární terapie.Formou praktické výuky poskytne základní dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných klinických materiálů, seznámí s metodami odběru vybraných klinických materiálů, se strategií identifikace bakterií a strategií antibiotické terapie.
Sylabus -
Poslední úprava: DSVOBOD (11.06.2013)

Přednášky:

Obsah předmětu lékařská mikrobiologie, morfologie a fyziologie bakterií, genetika bakterií, interakce bakteriální a hostitelské buňky, viry a hostitelská bunka, viry a hostitelský organismus. Priony. Mikrobiální osídlení lidského těla. Antiinfekční imunita. Základy mykologie. Základy parazitologie. Antibiotika a chemoterapeutika, racionální terapie ATB. Vyšetřovací metody klinické mikrobiologie. Nosokomiální infekce. Sterilizace a desinfekce.

Praktická cvičení (týdenní blok):

Mikroskopické vyšetření v bakteriologii, mykologii a parazitologii. Nativní, fixovaný a barvení preparát. Barvící techniky. Aerobní a anaerobní kultivace bakterií (kultivační média, bakteriální kultury, morfologie kolonií). Identifikace bakterií (API, Pliva Staphytest, Streptotest, Enterotest). Průkaz toxinů. Stanovení citlivosti na antibiotika (diskový difusní test, MIC, MBC, E-testy). Kultivace kvasinek a plísní, GT-test. Serologické reakce (aglutinace, precipitace, imunodifuse, imunofluorescence, ELISA, imunoblot). Molekulárně biologické techniky detekce infekčního agens (PCR, hybridisace). Odběr a transport vzorků, odběrové soupravy.

Před začátkem praktických cvičení Mikrobiologie 2 (příští semestr) se bude psát vstupní test, ve kterém budou prověřeny znalosti získané na praktických cvičeních a přednáškách

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (24.01.2014)

Základní literatura

 • Julák J.: Úvod do lékařské bakteriologie. Karolinum, Praha. 2007
 • Julák J., Pavlík E. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. Karolinum, Praha, 2010. - virologická část
 • Julák J.: Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. Karolinum, Praha. 2009.
 • Votava M.: Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno. 2002
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno. 2003
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Neptun, Brno 2010.

 Doporučená literatura

 • Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J.: Lékařská mikrobiologie. Marvil, Praha, 1. vyd. 1996.
 • Votava M., Ondrovčík P.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Masarykova Universita, Brno, 2000.
 • Carey R.B., Schuster M.G., McGowan K.L.: Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Triton, Praha 2011.

 E-literatura, ÚVI 1.LF UK

 • Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, Medical Microbiology, Seventh Edition
 • Richard Goering, Hazel Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini, Mims' Medical Microbiology, Fifth Edition
 • David Greenwood, Richard Slack, Michael Barer, W L Irving, Medical Microbiology, 2012 Eighteenth Edition

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (18.04.2013)

Zápočet
Zápočet uděluje vedoucí praktických cvičení v zápočtovém týdnu.
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování praktických cvičení s ověřením získaných vědomostí a dovedností a vypracování seminární práce na vybrané téma (předepsaný způsob a témata jsou uveřejněny na webových stránkách ústavu ÚIM).

Zkouška se skládá až po absolvování 2. části přednášek - Mikrobiologie 2 v následujícím semestru. Před začátkem praktických cvičení Mikrobiologie 2 (příští semestr) se bude psát vstupní test, ve kterém budou prověřeny znalosti získané na praktických cvičeních a přednáškách Mikrobiologie 1.

 

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
120.02.201807:15 - 08:45přednáškaLékařská mikrobiologie, historie, základní disciplíny, úloha ve zdravotnictví. Charakteristika mikroorganismů (bakt., vir., houby, priony) prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.Paralelka a
22.02.201812:30 - 14:00přednáškaLékařská mikrobiologie, historie, základní disciplíny, úloha ve zdravotnictví. Charakteristika mikroorganismů (bakt., vir., houby, priony) prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.Paralelka b
227.02.201807:15 - 08:45přednáškaMorfologie a fyziologie bakterií. Sterilizace, dezinfekce a jejich kontrola.doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.Paralelka a
01.03.201812:30 - 14:00přednáškaMorfologie a fyziologie bakterií. Sterilizace, dezinfekce a jejich kontrola.doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.Paralelka b
306.03.201807:15 - 08:45přednáškaZáklady lékařské bakteriologie. Vlastnosti a genetika bakterií.RNDr. Jan Bobek, Ph.D.Paralelka a
08.03.201812:30 - 14:00přednáškaZáklady lékařské bakteriologie. Vlastnosti a genetika bakterií.RNDr. Jan Bobek, Ph.D.Paralelka b
413.03.201807:15 - 08:45přednáškaPatogenita a virulence mikroorganismůdoc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.Paralelka a
15.03.201812:30 - 14:00přednáškaPatogenita a virulence mikroorganismůdoc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.Paralelka b
520.03.201807:15 - 08:45přednáškaMetody průkazu a identifikace mikroorganismů včetně virůRNDr. Jan Bobek, Ph.D.Paralelka a
22.03.201812:30 - 14:00přednáškaMetody průkazu a identifikace mikroorganismů včetně virůRNDr. Jan Bobek, Ph.D.Paralelka b
627.03.201807:15 - 08:45přednáškaAntiinfektiva (antibiotika, antivirotika, antimykotika, antiprotozoika)MUDr. Václava AdámkováParalelka a
29.03.201812:30 - 14:00přednáškaAntiinfektiva (antibiotika, antivirotika, antimykotika, antiprotozoika)MUDr. Václava AdámkováParalelka b, 29.3.2018 odpadá výuka, děkanský den
703.04.201807:15 - 08:45seminářRezistence k antiinfekčním přípravkůmMUDr. Václava AdámkováParalelka a
05.04.201812:30 - 14:00seminářRezistence k antiinfekčním přípravkůmMUDr. Václava AdámkováParalelka b
810.04.201807:15 - 08:45přednáškaGrampozitivní bakterieMUDr. Lenka KupidlovskáParalelka a
12.04.201812:30 - 14:00přednáškaGrampozitivní bakterieMUDr. Lenka KupidlovskáParalelka b
917.04.201807:15 - 08:45přednáškaGramnegativní bakterieRNDr. Jan NovákParalelka a
19.04.201812:30 - 14:00přednáškaGramnegativní bakterieRNDr. Jan NovákParalelka b
1024.04.201807:15 - 08:45přednáškaSpirochety, mykobakterie, mykoplasma, chlamydie, ricketsieMUDr. Zdeňka DoubkováParalelka a
26.04.201812:30 - 14:00přednáškaSpirochety, mykobakterie, mykoplasma, chlamydie, ricketsieMUDr. Zdeňka DoubkováParalelka b
1101.05.201807:15 - 08:45přednáškaZáklady lékařské virologie. Struktura, klasifikace a patogeneze virů.MUDr. Zora Mělková, Ph.D.Paralelka a, 1.5.2018 odpadá výuka, státní svátek
03.05.201812:30 - 14:00přednáškaZáklady lékařské virologie. Struktura, klasifikace a patogeneze virů.MUDr. Zora Mělková, Ph.D.Paralelka b
1208.05.201807:15 - 08:45přednáškaDNA viry. Prionydoc. Ing. Karel Holada, Ph.D.Paralelka a, 8.5.2018 odpadá výuka, státní svátek
10.05.201812:30 - 14:00přednáškaDNA viry. Prionydoc. Ing. Karel Holada, Ph.D.Paralelka b
1315.05.201807:15 - 08:45přednáškaRNA viryMUDr. Emil Pavlík, CSc.Paralelka a
17.05.201812:30 - 14:00přednáškaRNA viryMUDr. Emil Pavlík, CSc.Paralelka b, 17.5.2018 přednáška přesunuta do FARMP1
1422.05.201807:15 - 08:45přednáškaZáklady lékařské mykologie. Struktura, klasifikace a patogeneze mikroskopických hub a kvasinek.MUDr. Petra Olišarová, Paralelka a
24.05.201812:30 - 14:00přednáškaZáklady lékařské mykologie. Struktura, klasifikace a patogeneze mikroskopických hub a kvasinek.MUDr. Petra Olišarová, Paralelka b
1529.05.201807:15 - 08:45přednáškaZáklady lékařské parazitologie. Nejvýznamnější původci protozoárních a helmintálních infekcí.Mgr. Marta Chanová, Ph.D.Paralelka a
31.05.201812:30 - 14:00přednáškaZáklady lékařské parazitologie. Nejvýznamnější původci protozoárních a helmintálních infekcí.Mgr. Marta Chanová, Ph.D.Paralelka b
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK