PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie 1 - B00035 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Microbiology 1
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.; katerina.petrickova@lf1.cuni.czPro praktická cvičení: plášť a obuv do laboratoře na celý blok praktikRozpis pracovních skupin je na výukové tabuli ÚIM
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Staré označení: 35
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}, B00005
Je prerekvizitou pro: B00054, B00382
Je záměnnost pro: B03122
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Informace o zápočtech z mikrobiologie.docx Důležitá informace o udělování zápočtů LS 2019 RNDr. Jan Novák
stáhnout PUBL rozpis praktik a rozdělení studentů_LS19.xlsx Rozpis praktik Mikrobiologie 1 a rozdělení studentů pro LS 2019 RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)
Poskytuje základní informace z obecné mikrobiologie, speciální lékařské mikrobiologie, virologie a parasitologie. Seznamuje s nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogenese příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky,se základy imunizace,se základy antibiotické, antivirové a antiparasitární terapie.Formou praktické výuky poskytne základní dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných klinických materiálů, seznámí s metodami odběru vybraných klinických materiálů, se strategií identifikace bakterií a strategií antibiotické terapie.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)

Přednášky:
Obsah předmětu lékařská mikrobiologie, morfologie a fyziologie bakterií, genetika bakterií, interakce bakteriální a hostitelské buňky, viry a hostitelská bunka, viry a hostitelský organismus. Priony. Mikrobiální osídlení lidského těla. Antiinfekční imunita. Základy mykologie. Základy parazitologie. Antibiotika a chemoterapeutika, racionální terapie ATB. Vyšetřovací metody klinické mikrobiologie. Nosokomiální infekce. Sterilizace a desinfekce.

Praktická cvičení (týdenní blok):
Mikroskopické vyšetření v bakteriologii, mykologii a parazitologii. Nativní, fixovaný a barvení preparát. Barvící techniky. Aerobní a anaerobní kultivace bakterií (kultivační média, bakteriální kultury, morfologie kolonií). Identifikace bakterií (API, Pliva Staphytest, Streptotest, Enterotest). Průkaz toxinů. Stanovení citlivosti na antibiotika (diskový difusní test, MIC, MBC, E-testy). Kultivace kvasinek a plísní, GT-test. Serologické reakce (aglutinace, precipitace, imunodifuse, imunofluorescence, ELISA, imunoblot). Molekulárně biologické techniky detekce infekčního agens (PCR, hybridisace). Odběr a transport vzorků, odběrové soupravy.


Před začátkem praktických cvičení Mikrobiologie 2 (příští semestr) se bude psát vstupní test, ve kterém budou prověřeny znalosti získané na praktických cvičeních a přednáškách

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)

prerekvizity

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)

Základní literatura

 • Julák J.: Úvod do lékařské bakteriologie. Karolinum, Praha 2015. ISBN 978-80-246-3210-0
 • Julák J., Pavlík E. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. Karolinum, Praha, 2010. - virologická část
 • Julák J.: Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. Karolinum, Praha. 2009.
 • Votava M.: Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno. 2002
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno. 2003
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Neptun, Brno 2010.

 Doporučená literatura

 • Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J.: Lékařská mikrobiologie. Marvil, Praha, 1. vyd. 1996.
 • Votava M., Ondrovčík P.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Masarykova Universita, Brno, 2000.
 • Carey R.B., Schuster M.G., McGowan K.L.: Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Triton, Praha 2011.
 • Goering R.V. a spol. Mimsova Lékařská mikrobiologie,  5.vydání, Triton, Praha 2016.

 E-literatura, ÚVI 1.LF UK

 • Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, Medical Microbiology, Seventh Edition
 • Richard Goering, Hazel Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini, Mims' Medical Microbiology, Fifth Edition
 • David Greenwood, Richard Slack, Michael Barer, W L Irving, Medical Microbiology, 2012 Eighteenth Edition

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)

zápočet na základě docházky a absolvování praktik

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (13.02.2019)

Zápočet
Zápočet uděluje vedoucí praktických cvičení v zápočtovém týdnu.

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování praktických cvičení s ověřením získaných vědomostí a dovedností, vypracování seminární práce na vybrané téma (předepsaný způsob a témata jsou uveřejněny na webových stránkách ústavu ÚIM) a zápočtový test (Bude psán na konci semestru, studenti s registrovanou účastí na 10 přednáškách tento test psát nemusí).

Zkouška se skládá až po absolvování 2. části přednášek - Mikrobiologie 2 v následujícím semestru. Před začátkem praktických cvičení Mikrobiologie 2 (příští semestr) se bude psát vstupní test, ve kterém budou prověřeny znalosti získané na praktických cvičeních a přednáškách Mikrobiologie 1.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK