PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář I. - historický - AVS100096
Anglický název: Bachelor Seminar of History I.
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Záměnnost : AVS100060
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. (07.02.2014)
Bakalářský seminář je určen studentům, kteří mají zadanou bakalářskou práci s historickou tematikou z dějin východní Evropy. Cílem je naučit studenta základním technikám při psaní historické práce, ať už odborným, tak formálním.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. (07.02.2014)

Základní studijní literatura:

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha 2000.

Liška, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha 2003.

Holoušková, D. - Krobotová, M.: Diplomová a závěrečná práce. Olomouc 2002.

Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno 2002.

Další odborná literatura:

Další odborná literatura se váže přímo ke konkrétnímu tématu bakalářské práce, jež si student zvolí.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. (07.02.2014)

Konzultace nad bakalářškou prací.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. (07.02.2014)

Individuální a kolektivní konzultace nad textem (texty) bakalářské (bakalářských) práce (prací).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK