PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Jazykový seminář z areálového jazyka II (ruština) (začátečník) - AVS100025
Anglický název: Linguistic Seminar from Areal Language II (Russian Language) (Beginners)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Korekvizity : AVS100021
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (23.09.2009)

Cílem kurzu je praktické prohlubování teoretických aspektů ruské morfologie (a rovněž syntaxe) s ohledem na postupně
rozvíjené či již částečně nabyté jazykové kompetence studenta: aktuální problémy teorie slovních druhů; sémanticko-
syntaktická valence a slovní druh; universálnost protikladu jména a slovesa; systémové a komunikační aspekty
gramatických a pojmových kategorií v ruském kontextu v porovnání s češtinou; rozdíly v inventáři gramatických kategorií a
gramémů v ruštině a češtině.Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (12.02.2013)

Nekolová,V., Camutaliová,I., Vasiljeva-Lešková, A., Ruština (nejen) pro samouky. Praha, LEDA 2004
Kolektiv autorů: Příruční mluvnice ruštiny ve dvou dílech. Praha SNP 1978
Balcar, M., Ruská gramatika v kostce, Praha, LEDA 2002
Balcar, M.: Sbírka cvičení k ruské gramatice, Praha VŠE 2004
Žaža, S. Paradigmatika a akcentace ruského slovesa. FF MU Brno, 1991

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (12.02.2013)

TEST z praktického jazyka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK