PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Synchronní struktura areálového jazyka II (ruština) - AVS100021
Anglický název: Synchronic Structure of Areal Language II (Russian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Záměnnost : AVS200015
Je korekvizitou pro: AVS100140
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (18.06.2018)
Cílem přednášky je seznámit posluchače se syntaxí současné ruštiny. Student získá informaci o základních
jednotkách skladby (syntagma, věta), o komponentech těchto jednotek (především větné členy a vztahy mezi nimi), o
typologii věty v ruštině. Dále budou vysvětleny základní aspekty fungování věty - výpovědi (funkčně - komunikativní
přístup), a to v souvislosti se základními příznaky porovnání systému ruštiny a češtiny.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jitka Stiessová, CSc. (27.11.2010)

Základní literatura:

Russkaja grammatika, 2. Praha 1979

Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha 1987

Žaža,S.:Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno 1999

Grepl, M.: Skladba spisovné češtiny. Praha 1986

Russkij jazyk v jego funkcionirovanii.Urovni jazyka, Moskva 1996

Hrbáček, J.: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha 1994

 

Doporučená literatura:

Adamec,P.:Očerk funkcional´no-transformacionnogo sintaksisa sovremennogo russkogo  jazyka,I-II: Praha 1975

Zolotova,G.A.: Kommunikativnyje aspekty russkogo sintaksisa. Moskva 2001

Nikolajeva, T.M.: Ot zvuka k tekstu. Moskva 2000

Kommunikativnaja gramatika russkogo jazyka: Moskva 1998

Russkij jazyk segodnja (otvetstvennyj red. L.P.Krysin). Moskva 2000

Fomina, M.I.: Sovremennyj russkij jazyk, Leksikologija. Moskva 2001

Mokienko, V.M.: Slavjanskaja frazeologija. Moskva 1989

Apresjan, Ju.D.: Leksičeskaja semantika. Moskva 1974

Issledovanija po russkoj terminologii. Moskva 1971

Danilenko, V.P.: Russkaja terminologija. Moskva 1977

Kostomarov, V.G.:Jazykovoj vkus epochi. Moskva 1994

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (18.06.2018)

Tématické okruhy:


1. Syntax - součást gramatického plánu jazyka; minimální jednotka v rámci některých syntaktických teorií.
2. Typologie věty; subjekt - predikát - predikativní osa věty; hloubková a povrchová struktura věty.
3. Základní syntaktické vztahy uvnitř jednoduché věty; větné členy.
4. Neúplné věty; přechodné typy vět; syntaktická synonymie.
5. Polypredikace; souvětí a jeho typologie z hlediska některých syntaktických teorií.
6. Některé další aspekty výstavby věty / výpovědi (modifikace z hlediska modality, aktuálního členění, negace).
7. Věta a souvětí - text; výstavba textu; typy textu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK