PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Synchronní struktura areálového jazyka I (ruština) - AVS100007
Anglický název: Synchronic Structure of Areal Language I (Russian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Záměnnost : AVS200011
Je korekvizitou pro: AVS100139
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (13.02.2019)
Předmět představuje úvod do fonetického, fonologického a především morfologického (tvaroslovného) systému dnešní spisovné
ruštiny. Prezentují se principy ortoepické výslovnosti a poměr mezi fonetickým a ortografickým systémem. Důraz leží na
výslovnosti vokálů mimo přízvuk a palatalizovaných konsonantů. Důraz leží na nominální a verbální paradigmatice, morfonologie včetně problematiky
pohyblivého přízvuku se diskutuje pouze v základních rysech.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (18.09.2013)


*Základní literatura:

Avanesov, R. I. 1956. Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moskva.
Barnetová, V. et al. 1979. Russkaja Grammatika 1. Praha.
Ďurovič, Ľ. 1964, 19702. Paradigmatika spisovnej ruštiny. Bratislava.
Isačenko, A.V. 1958. Grammatičeskij stroj russkogo jazyka (v sopostavlenii s slovackim) I, II. Bratislava. (Moskva 20032)
Russkaja Grammatika. I. Fonetika, fonologija, udarenie, intonacija, slovoobrazovanie, morfologija. 1980. Moskva.
Mel'čuk, I. A. Kurs obščej morfologii. Moskva - Vena. ?. 1, 1997. ?. 2, 1998. ?. 3, 2000. ?. 4, 2001

*Doporučená literatura:

Avanesov, R. I. 19846. Russkoe literaturnoe proiznošenie. Moskva.
Barnetová, V. et al. 1979. Russkaja Grammatika 1. Praha.
Bulanin, L. L. 1970. Fonetika sovremennogo russkogo jazyka. Moskva.
Djurovič, L. 1963. Fonematičeskaja interpretacija russkogo bezudarnogo vokalizma. Československá rusistika VIII, 188-193.
Gabka, K. (Hrsg.). 1987. Russische Sprache der Gegenwart 1. Einführung, Phonetik, Phonologie. Leipzig.
Garde, P. 1980. Grammaire russe 1. Phonologie - Morphologie. Paris. (Collection de grammaires de l'Institut d'Études slaves VII/1)
Halle, M. 19712. The Sound Pattern of Russian. A Linguistic and Acoustic Investigation. The Hague. (Description and Analysis of Contemporary Standard Russian I)
Kořenský, J. M., Erhart, A. 2000. Úvod do fonologie. Praha.
Mel'čuk, I. A. Kurs obščej morfologii. Moskva - Vena. ?. 1, 1997. ?. 2, 1998. ?. 3, 2000. ?. 4, 2001.
Mulisch, H. 1976. Russische Sprache der Gegenwart 2. Morphologie. Leipzig.
Reformatskij, A. A. 1977. Iz istorii otečestvennoj fonologii. Leningrad.
Panov, M. V. 1967. Russkaja fonetika. Moskva.
Plungjan, V.A. 2000. Obščaja morfologija: vvedenie v problematiku. Moskva.
Radzichovskaja, V.K. 2001. Morfologija sovremennogo russkogo jazyka. Vvodnyj kurs. Moskva.
Sovremennyj russkij jazyk. I. Fonetika, leksikologija, frazeologija. II. Slovoobrazovanie, morfonologija, morfologija. Pod red. P. P. Šuby. Minsk.
Thelin, N. 1975. Towards a Theory of verb stem formation and conjugation in modern Russian. With an excursus on so-called e-o alternations and mobile vowels. Uppsala-Stockholm. (Studia Slavica Upsaliensia ; 17)
Trubetzkoy, N. S. 1934. Description phonologique du russe moderne 2. Das morphonologische System der russischen Sprache. Prague. (Travaux du Cercle Linguistique de Prague 5/2) (Reprint Nendeln 1968)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK