PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Praktický vietnamský jazyk II - AVN100060
Anglický název: Colloquial Vietnamese II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: zápis do rozvrhu 2.semestru, je-li splněn 1.sem.
Garant: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Ing. Mai Phuong Truongová
Prerekvizity : AVN100055
Je prerekvizitou pro: AVN100066
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (28.09.2015)
Pokračující intenzivní kurs vietnamského jazyka. Důraz je kladen na náslech, procvičování výslovnosti a gramatických vazeb, s nimiž jsou studenti seznamováni v kursu gramatiky. Pokračuje i cvičení v písemném projevu. Během semestrů na základě probrané gramatiky napíší studenti několik krátkých prací podle témat ve vietnamštině, opravené práce pak přednesou před celou třídou. Konverzace je ke každému gramatickému jevu ale také k tématům písemných prací.


Podmínka úspěšné atestace: povinná účast na hodině (max. 2 absence u výuky každé z vyučujících), průběžná příprava, aktivní účast na hodině, včasné odevzdání domácích úkolů a slohových prací. Body získané ze všech pravidelných kontrolních testů budou započteny do průměru konečné známky ze zkoušky za daný semestr.
Zkouška se skládá z písemného testu, náslechu, diktátu a konverzace.
(86-100 bodů výborně, 76-85 bodů velmi dobře, 65-75 bodů dobře)

Literatura
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (28.09.2015)

Základní studijní literatura:

Slavická, Binh, Hlavatá, Lucie: Praktická vietnamštiny. Praha 2003.

Vu Van Thi: Vietnamese for Beginners. Hanoi 1996.

Nguyen Viet Huong: Thuc hanh tieng Viet. (Praktická vietnamština). Ha Noi 1996.

 

Doporučená literatura:

Bui Phung: Tieng Viet cho nguoi nuoc ngoai. (Vietnamština pro cizince). Ha Noi 1995.

Nguyen Anh Que: Tieng Viet cho nguoi nuoc ngoai. Vietnamese for Foreigners. Ha Noi 1994.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (28.09.2015)

 

 Úterý (14:10 - 15:45) - Binh Slavická

Čtvrtek (15:50 - 17:25) - Trương Thị Phương Mai

Tématické a konverzační okruhy:

  • Svátky
  • zvyky
  • Záliby
  • žádost
  • V knihovně
  • Denní činnosti
  • V nemocnici

Dále  procvičení podle lekcí z učebnice "Praktická vietnamština"

1.       týden (6.10, 8.10): opakování + 9. lekce

2.       týden (13.10, 15.10): 9. lekce

3.       týden (20.10, 22.10): 9. lekce

4.       týden (27.10, 29.10): 10. lekce

5.       týden (3.11, 5.11): 10. Lekce

6.       týden (10.11, 12.11): 10. lekce + 2. opakovací lekce

7.       týden (-, 19. 11): opakování

8.       týden (28.11, 26.11): 11. lekce

9.       týden (1.12, 3.12): 11. lekce

10.   týden (8.12, 10.12): 12. lekce

11.   týden (15.12, 17.12): 12. lekce

Písemný test (45 minut): 10.11, 15. 12)

 

Kontrolní test v LS: 24.3, 28.4

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK