PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Praktický vietnamský jazyk I - AVN100055
Anglický název: Colloquial Vietnamese I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: zápis do rozvrhu 2.semestru, je-li splněn 1.sem.
Garant: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AVN100060
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (21.09.2014)
Praktický jazyk I je úvodní intenzivní kurs vietnamského jazyka zaměřený na praktické jazykové dovednosti a procvičování učiva probraného ve studijním předmětu Gramatika vietnamštiny I (AVN 100054). Studenti si osvojí slovní zásobu a její využití v situačních dialozích.

Podmínka úspěšné atestace: povinná účast na hodině (max.3 absence), průběžná připrava, aktivní účast na hodině a včasné odevzdané slohových prací (v LS). Body získané ze všech pravidelných kontrolních testů budou započteny do průměru konečné známky ze zkoušky za daný semestr.

Zkouška se skladá z písemného testu, náslechu, diktátu a konverzace.
(86-100 bodů výborně, 76-85 bodů velmi dobře, 65-75 bodů dobře)

Bez atestace za ZS nelze pokračovat ve studiu v LS.
Získání atestací z předmětu Praktický jazyk I je podmínkou zápisu Praktického jazyka II.


Literatura
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (21.09.2014)

Základní studijní literatura:

Slavická, Binh, Hlavatá, Lucie: Praktická vietnamštiny. Praha 2003.

Vu Van Thi: Vietnamese for Beginners. Hanoi 1996.

Nguyen Viet Huong: Thuc hanh tieng Viet. (Praktická vietnamština). Ha Noi 1996.

 

Doporučená literatura:

Bui Phung: Tieng Viet cho nguoi nuoc ngoai. (Vietnamština pro cizince). Ha Noi 1995.

Nguyen Anh Que: Tieng Viet cho nguoi nuoc ngoai. Vietnamese for Foreigners. Ha Noi 1994.

 

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (09.03.2015) 

Tématické a konverzační okruhy:

 

 

  • Klást otázky a odpovědi na děje a činnosti
  • Časy u sloves.
  • Klást otázky a odpovědi na dovednost.
  • Vyjádření existence
  •  Pochopení a používání gramatických elementů u sloves.
  • Klást otázkya odpovědi  na časové určení.
  • Pochopení a praktické používání sloves pohybu
  • Cestování.
  • Otázky na povolání a odpovědi na ně.
  • Jiné

 

Termíny kontrolních testů: 23.3, 27.4

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK