PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do literární vědy [1] - ASZVSB008
Anglický název: Introduction to Literary Science [1]
Zajišťuje: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky:  
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK