PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář k Lingvistice pro romanisty II - ASZRS0036
Anglický název: Seminar for Linguistics for students of the Romance languages II
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Záměnnost : ASZRS0010
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (25.03.2021)
Náplní semináře je četba vybraných textů k jednotlivým okruhům přednášky Lingvistika pro romanisty II:

Ad 1)
Lakoff, Ženy, oheň a nebezpečné věci, s. 101-112.
Clark, First Language Acquisition, s. 2-19.
Bloom, How Children Learn the Meanings of Words, s. 44-53.
Ad 2)
Haegeman, Introduction to Government & Binding Theory, s. 87-106.
Jackendoff, Mme Tussaud meets the Binding Theory, s. 1-7 (popř. komplet po s. 31)
Toman, Word Syntax, in: Spencer-Zwicky, The Handbook of Morphology, s. 306-321.
Ad 3)
McCarthy-Prince, Prosodic Morphology, in: Spencer-Zwicky, The Handbook of Morphology, s. 295-301.
Krämer, The Phonology of Italian, 73-81.
Ad 4)
Maiden, Morphological autonomy and diachrony, s. 137-145.
Stump, Inflectional Morphology, s. 1-30.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (01.02.2021)

Bloom, P. (2000) How Children Learn the Meanings of Words, Cambridge (MA): The MIT Press. (Český překl. Jak se děti učí významu slov. Praha: Karolinum 2015).

Clark, E. (2003) First Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press.

Haegeman, L. (1994)  Introduction to Government and Binding Theory 2nd edition, Oxford: Blackwell.

Krämer, M. (2009). The Phonology of Italian. Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, G. (1987). Women, fire and dangerous things. Český překl. Oheň, ženy a nebezpečné věci. Praha: Triáda 2010.

Maiden, M. (2005): Morphological autonomy and diachrony. In: G. Booji & J. van Marle (eds.), Yearbook of Morphology 2004. Dordrecht: Springer, s. 137–175.

Spencer, A. – Zwicky, A. (1995). The Handbook of Morphology. Blackwell: Oxford.

Stump, Gregory T. (2001). Inflectional Morphology. A Theory of Paradigm Structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (05.05.2022)

 Součástí četby jsou též kontrolní otázky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK