PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lingvistický seminář - ASZRS0010
Anglický název: Linguistic Seminar
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Je záměnnost pro: ASZRS0036, ASZRS0035
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (29.09.2011)
Náplní semináře je četba vybraných textů (viz literatura a úryvky ke stažení)
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (02.10.2019)

Ad 1. → Kuhn, T. (1962) Struktura vědeckých revolucí, Praha: Oikúmené (český překl. 1996); Popper, K. R. (1934, 1959) The Logic of Scientific Discovery, český překlad Jiří Fiala, Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikúmené (1997); nové též Ochrana, F. Metodologie vědy. Úvod do problému, Praha: Karolinum (2009)

 

Ad 2. → Peregrin, J. (2005) Kapitoly z analytické filozofie, Praha: Filosofia; Wittgenstein, L. (1951) Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia

 

Ad 3. → Austin, J. L. (1962) How to Do Things with Words, český překlad Jiří Pechar, Jak udělat něco slovy, Praha: Filosofia (2000); Levinson, S. C. (1983) Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press (ital. překlad: La pragmatica, Bologna: il Mulino 1985; špan. překlad: Pragmática, Barcelona, Teide, 1989)

 

Ad 4. → Baroni, M. Distributions in text. In Anke Lüdeling and Merja Kytö (eds.), Corpus Linguistics: An International Handbook, vol. 2. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009, s. 803-822

 

Ad 5. → Lakoff, G. Ženy, oheň a nebezpečné věci (český překlad Praha: Triáda, 2006); Clark, E. (2003) First Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press)

 

Ad 6. → Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, 1. svazek - Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum; Haegeman, L. (1994)  Introduction to Government and Binding Theory 2nd edition, Oxford: Blackwell)

Ad 7. → Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, 1. svazek - Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum (s. 74 - 79); Hajičová, E. (2000) Teorie optimality a aktuální členění věty, in: Slovo a slovesnost 61, s. 161 - 169; nově též Štichauer, P. (2009) Teorie optimality a slovotvorba. Slovo a slovesnost, 70, č. 1, 2009, s. 36-48.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (26.04.2020)

V LS 2019/2020 je zápočet automaticky udělen za vypracování průběžných kontrolních otázek k třem tématům (Generativní lingvistika, Teorie optimality, Současné teorie flexivní morfologie).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK