PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do literární teorie - ASZRS0004
Anglický název: Introduction to Literary Theory
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jiří Holub, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Holub, Ph.D.
Záměnnost : ABO400562, AFR30012, AJS1000138, APG300009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Holub, Ph.D. (06.10.2017)

Cílem kurzu je ujasnit si institucionální rámec myšlení o literatuře (filologie, literární věda, literární teorie) a pojmy běžně užívané v psaní a mluvení o literatuře, jako jsou literatura, autor, dílo, čtenář, text ap., a zároveň je i zproblematizovat důslednou historizací, regionalizací a sociologizací. Dále má kurz poskytnout základní orientaci v některých literárněvědných disciplínách (genologie, literární historie, textologie) a přimět studentky a studenty, aby si osvojili metody analýzy a popisu literárního díla (naratologie, teorie fikčních světů, poetika, versologie) a pravidla filologické praxe (zdroje, citace a redakce textu).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Holub, Ph.D. (06.10.2017)

Příručky:

MACURA, Vladimír - JEDLIČKOVÁ, Alice (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno : Host, 2012.

MÜLLER, Richard – ŠIDÁK, Pavel (eds.). Slovník novější literární teorie. Glosář pojmů. Praha : Academia, 2012.

NÜNNiNG, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Koncepce – osobnosti – základní pojmy. Rozšířeno o 45 českých hesel (editoři českého vydání: Jiří Trávníček a Jiří Holý). Přel. Aleš Urválek, Zuzana Adamová. Brno : Host, 2006 [orig. 2001].

VLAŠÍN, Štěpán (ed.). Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1984 [1. vyd. 1977].

 

Doporučená četba:

COMPAGNON, Antoine. Démon teorie. Literatura a běžné myšlení. Přel. Eva Sládková. Brno : Host 2009 [orig. 1998].

CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Přel. Jiří Bareš. Brno : Host, 2002 [1. vyd. orig. 1997]; 2015 [2. vyd. orig. 2011].

DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica: fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003.

ČERNÝ, Václav. Úvod do literární historie. Praha : SPN, 1993.

ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy. Přednášky na Harvardově univerzitě. Přel. Bronislava Grygová. Olomouc : Votobia, 1997 [orig. 1994].

EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Přel. Petr Onufer. Praha : Plus, 2010 [orig. 1983, 1996].

GASPAROV, Michail Leonovič. Nástin dějin evropského verše. Prel. Robert Ibrahim a Alena Machoninová. Praha - Podlesí : Dauphin, 2010/2012 [orig. 2009].

IBRAHIM, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013.

KUBÍČEK, Tomáš - HRABAL, Jiří - BÍLEK, Petr A. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. Praha - Podlesí : Dauphin, 2013.

MITOSEKOVÁ, Zofia. Teorie literatury. Historický přehled. Přel. Marie Havránková. Brno : Host, 2010 [orig. 2004].IBRAHIM, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013.

RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.

ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha : Akropolis, 2013.

WELLEK, René – WARREN, Austin. Teorie literatury. Přel. Miloš Calda, Miroslav Procházka. Olomouc : Votobia, 1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiří Holub, Ph.D. (22.12.2017)

Absolvování testu v zimním zkouškovém období, účast na přednáškách a četba doporučené literatury.
V testu bude pět z dvaceti čtyř otázek, jejichž seznam je nahoře v příloze. Každá otázka je za deset bodů, k úspěšnému složení kolokvia musíte získat alespoň třicet bodů. Odpovědi nemusejí být výčtově vyčerpávající, ale měly by postihovat podstatu problému a ukazovat, že mu rozumíte. V případě hraničního počtu bodů přihlédnu k účasti na přednáškách: kdo bude mít alespoň 70% docházku, kolokvium získá, kdo nikoliv, test si napíše znovu.

 

 

 

Předtermín je 5. ledna 2018.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Holub, Ph.D. (04.11.2017)

Jedenáct přednášek (přednáška není 17. 11.) v těchto tematických okruzích:

 

1. Filologie, literární věda a teorie

2. Literatura

3. Autor, dílo, čtenář

4. Poetika a versologie

5. Naratologie a teorie fikčních světů

6. Dějiny literatury a literární kánon

7. Text literární a text filologický

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK