PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoretické základy literární vědy (na materiále literatur jihovýchodoevropského areálu) - AJS1000138
Anglický název: Theoretical Fundamentals of Literary Science
Zajišťuje: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Libuše Valentová, CSc.
Záměnnost : AJS200051, ASZJSV102, AUVODLV01
Je záměnnost pro: ASZJSV202, ASZRS0004, AJS200051, ASZJSV102
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (17.01.2014)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK