PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Latina II. Doplňková četba a cvičení - ASZLJ3025
Anglický název: Latin. Course II - Additional Reading and Exercise
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Šimon Dittrich
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (31.01.2019)
Předmět je pojat jako podpůrný kurz pro studenty předmětu Latina II. Jeho cílem je poskytnout studentům více prostoru pro procvičování a pro překládání latinských textů, než lze stihnout v předmětu Latina II. Od předmětu Latina II se anotovaný kurz liší také tím, že v něm není zařazen výklad gramatiky.
Pro účast na tomto předmětu není podmínkou současný zápis předmětu Latina II, ale pak je nutná znalost základů latinské gramatiky (postupně v rozsahu 5. - 10. lekce učebnice Ad fontes - Cursus Latinus).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (31.01.2019)
Texty a cvičení budou poskytovány vyučujícím.

  

Mluvnice a slovníky: 
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.

 

Doplňkové učebnice:

Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová,  D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (01.02.2019)

Náplň kurzu: Procvičování a překládání textů, jejichž náročnost pomalu narůstá souběžně s tím, jaké gramatické jevy se právě probírají v kurzu Latina II (viz anotaci tohoto kurzu).

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (31.01.2019)

Atestace se uděluje za pravidelnou účast, práci v hodině, domácí přípravu (podstatně menší množství než v kurzu Latina II), dílčí testy a závěrečný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK