PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština. Akademické čtení - ASZFJ3050
Anglický název: French. Academic Reading
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Je záměnnost pro: ASZFJ2000
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (22.03.2024)
Kurz se zaměřuje na četbu francouzských odborných textů. Je určen studentům s odpovídající znalostí gramatiky a lexika (viz vstupní požadavky). Cílem kurzu je prohloubení receptivní dovednosti čtení s porozuměním a seznámení s různými technikami čtení. Aktivní mluvený a psaný projev není vyžadován, proto je kurz vhodný i pro samouky, kteří neabsolvovali přípravné kurzy. Kurz slouží primárně k přípravě na zkoušku Akademické čtení, ale je otevřen i dalším studentům, kteří se chtějí zdokonalit v porozumění odborným textům.

NOVĚ je od r. 2021/22 předmět zakončen zkouškou a současně je v záměnnosti se samostatnou zkouškou Akademické čtení v rámci společného základu (ASZFJ2000).

V praxi to znamená, že student, který má ve studijním plánu předepsánu zkoušku společného základu „Cizí jazyk II - Akademické čtení“ si může vybrat, zda se zapíše na samostatnou Zk – kód ASZFJ2000, nebo se zapíše do kurzu „Akademické čtení“ - kód ASZFJ3050, zakončeného Zk. Zkouška z kurzu mu pak automaticky splní povinnost zkoušky z 2. jazyka ve společném základu (kód ASZFJ2000 si tedy už student nezapisuje).

Je jednosemestrální, 1x2h týdne.

Kurz probíhá především (avšak ne výlučně) v češtině, proto je pro účast nezbytná znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

Student se bude schopen orientovat v textu akademického rázu. Osvojí si gramaticko-lingvistické aspekty umožňující hloubkové pochopení odborného textu na jakékoliv humanitní téma.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

V kurzu se pracuje zejména s autentickými texty a dokumenty z oblasti humanitních věd dle výběru vyučujícího a vlastními odbornými texty studentů k přípravě na zkoušku Akademické čtení, které doplňují gramatická, případně lexikální cvičení.

Veškeré materiály ke kurzu jsou k dispozici v Moodlu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

Hodnocení zkoušky se opírá o průběžnou práci v semestru a splnění závěrečného úkolu.  

Práce v semestru, která je součástí hodnocení, zahrnuje:

 • práci s vlastním odborným textem (např. přípravu prezentace textu pro ostatní, překlad části textu, shrnutí, výběr a vysvětlení klíčových slov)
 • pravidelnou docházku a přípravu na hodiny
 • včasné odevzdávání zadaných úkolů
 • aktivitu v hodině.

Průběžná práce v semestru tvoří základ hodnocení. To je doplněno o vyhodnocení závěrečného úkolu zaměřeného na porozumění neznámému odbornému textu. 

Výhody nově koncipované Zk, jíž je zakončen kurz ASZFJ3050 (oproti Zk ASZFJ2000):

 • nižší míra stresu - student pracuje průběžně, hodnocení není založeno jen na jednom výstupu v rámci tradiční zkoušky
 • získání nových znalostí a rozvoj kompetencí (za semestr průběžné práce se student výrazně posune ve schopnosti práce s cizojazyčným textem).

Nevýhody:

 • vyšší časová náročnost
 • nutnost pravidelné přípravy
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)
 • práce (především) s odbornými texty se vzrůstající obtížností 
 • metody vedoucí k zefektivnění práce s odborným textem
 • čtecí techniky (globální, detailní, ...)
 • znaky odborného/vysokého stylu
 • upevnění gramatických a lexikálních struktur
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

Pro vstup do kurzu jsou nutné znalosti morfologie, základní syntaxe a lexika na úrovni B1/B2, které se ověřují vstupním testem. Studenti s nižší úrovní se bohužel nemohou do kurzu zapsat.

Doporučujeme předchozí absolvování minimálně kurzů Francouzština B1.1 a B1.2, případně samostudium: učebnice Pravdovi, Francouzština (nejen) pro samouky, Leda 2007 minimálně v rozsahu lekcí 1-29, ideálně 1-35 nebo Miquel, Claire, Vite et bien 2, CLE International. Studenti tedy musejí ovládat slovesné tvary včetně subjonctivu (indicatif: prézent, imparfait, passé composé, plus-que-parfait, futur, futur antérieur; subjonctif présent/passé), fungování substantiv a adjektiv i členů, alespoň základní logické konektory (vyjádření příčiny, opozice, účelu, podmínky apod.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK