PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překladatelský seminář – švédština - ASK5N0015
Anglický název: Translation Seminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Záměnnost : ASK600012
Je záměnnost pro: ASK600012
Anotace -
Kurz je určený pro studenty navazujícího magisterského studia Skandinavistiky a zaměřuje se na problematiku uměleckého překladu ze švédštiny do češtiny. Obsahem kurzu je zejména praktický nácvik překladu, prohloubení znalostí švédského jazyka a reálií, ale i českého jazyka a stylistiky. Materiály budou vybírány ze švédské prózy 20. a 21. století. Kurz předpokládá pravidelnou samostatnou domácí přípravu, kdy studenti analyzují předem zadaný zdrojový text a připraví si vlastní překlady, o kterých budeme na následujícím semináři diskutovat a společně hledat optimální funkční řešení.
Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
Literatura -

Fišer, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Vyd. 1. Brno: Host, 2009.

Houžvičková, Milena a Hoffmannová, Jana. Čeština pro překladatele: základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení. 1. vyd. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012.

Knittlová, Dagmar a kol. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2010.

Levý, Jiří. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012.

Mounin, Georges. Teoretické problémy překladu. Překlad Milada Hanáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999.

Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (08.11.2019)
Požadavky ke zkoušce -

- pravidelná a aktivní účast na seminářích

- docházka nejméně 75 %

- včasné zpracování všech zadaných textů

Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (08.11.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK