PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním - ASCK100139
Anglický název: Social Work with the Mentally Ill People
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
PhDr. Helena Talandová
Vyučující: MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
PhDr. Helena Talandová
Prerekvizity : ASCK100123
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Dana Myšková (23.09.2020)
The aim is to explain the role and activities of social workers in social work with the people with mental illness. The subject consists of two parts. The first part is focused on general and special psychopathology. The second part focuses on the activities of social workers with people suffering from mental illness.
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (05.01.2024)

 

 

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním – ASCK100139

povinně volitelný předmět – Bc.

 

přednášející: MUDr. O. Pěč, Ph.D./PhDr. H. Talandová

rozsah studijního předmětu: 1/1 (přednáška/seminář)

způsob ověření studijních výsledků: zkouška

počet kreditů: 4

 

 

V případě přechodu na distanční výuku, bude kurz probíhat online formou v internetovém prostředí, o které budou studenti informování e-mailem na začátku akademického roku. 

 

Cílem je vysvětlit úlohu a činnosti sociálních pracovníků v sociální práci s duševně nemocnými.

Obsah se skládá ze dvou části:

 

1) Znalost problematiky duševních poruch: Příčiny vzniky duševních poruch, obecná psychopatologie, organické duševní poruchy, neorganické psychózy, úzkostné a behaviorální poruchy, poruchy osobnosti, závislosti, mentální retardace, psych. poruchy v dětství, psychofarmakoterapie, psychoterapie, kompetence sociálních pracovníků u duševně nemocných

 

2) Činnosti sociálních pracovníků u duševně nemocných: Šetření, případové vedení, asertivní komunitní léčba, psychiatrická rehabilitace, komunitní péče, zotavení /recovery/, připravenost k rehabilitaci, profesionální vztah s klienty, týmová spolupráce.

 

Studijní literatura:

 

Orel, M., a kol. Psychopatologie: nauka o nemocech duše. Praha: Grada, 2016.0

Probstová, V., Pěč, O. Psychiatrie pro sociální pracovníky: vybrané kapitoly. Praha: Portál, 2014. 248 s. ISBN 978-80-262-0731-3.

Pěč, O., Probstová, V. Psychózy. Psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče. Praha: Triton, 2009

Probstová,V.: Sociální práce s duševně nemocnými. In Matoušek, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005

Raboch J, Pavlovský P., a kol.: Psychiatrie. Praha: Karolinum, 2012.

Stuchlík, J. Case management a asertivní komunitní léčba, Praha: Fokus Books, 2001.  

Předmět umožňuje opakovaný zápis

Podmínky udělení atestu: docházka alespoň 80 %, dílčí průběžné plnění studijních povinností.

Způsob ukončení kursu:

Písemný test s otevřenými otázkami.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK