PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psychologie - ASCK100123
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Daniela Vodáčková
Vyučující: PhDr. Daniela Vodáčková
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (11.07.2017)

Úvod do psychologie

ASCK100068

 přednášející: PhDr. Daniela Vodáčková

 Cíl : Seznámit studenty s kapitolami z vývojové psychologie a psychologie osobnosti  a aplikovat znalosti v sociální práci.

Atestace: Zkouška

Podmínky k získání atestace: 80% docházka, seminární práce na vybrané téma.

Obsah kurzu

 Úvod, stanovení cílů kurzu a požadavků pro získání atestace

1.       Co je to psychologie. Obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, sociální psychologie a aplikovaná psychologie. Psychologie a sociální práce. Kde se v sociální práce setkáváme s psychologickým přesahem.

2.       Vývojová psychologie a socializace. Obecné principy. Individuální vývoj, vývoj systému. Vývojové teorie. Základní potřeby, jejich vývoj a jak se s nimi v praxi setkáváme. Vývojové úkoly.

3.       Vývojová psychologie a socializace. Prenatální období, porod, novorozenec.

4.       Vývojová psychologie a socializace. Batole, předškolní věk.

5.       Vývojová psychologie a socializace. Mladší školní věk, starší školní věk, adolescence.

6.       Vývojová psychologie a socializace. Dospělost.

7.       Vývojová psychologie a socializace. Stáří.

8.       Vývojová psychologie a socializace. Potřeby umírajících a jejich rodin.

9.       Lidská osobnost a vybraná témata

10.    Motivace a její dynamika

11.    Emoce a afekt

12.    Adaptační mechanismy

 Literatura

Povinná literatura ke zkoušce:

Ericson, E.H.: Životní cyklus rozšířený a dokončený. NLN, Praha, 1999.
Říčan, P: Cesta životem, Portál Praha 2004
Smékal, V.: Psychologie osobnosti, Barrister a Principal, Brno, 2004

 Další doporučená literatura:

Drapela, V.J.: Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha, 2003

Giulio di, R., Kranzová, R.: O smrti, Lidové noviny, Praha 1997.
Haškovcová,H.: Fenomén stáří, Panorama, Praha 1990.
Kubičková, N.: Zármutek a pomoc pozůstaým, ISV nakladatelství, Praha, 2001

Miller, A.: Dětství je drama. NLN, Praha, 2001.
Renzetti, C.,M.: Ženy, muži a společnost. Karolinum, Praha,2003
 formy vztahů, Portál, Praha 1999.
Sheehy, G.: Průvodce dospělostí, Portál, Praha 1999

Stuchlíková, I. Základy psychologie emocí, Portá, Praha, 2002

Šiklová, J.: Deník staré paní. Kalich, Praha, 2003.
Šimek, J.:Lidské pudy a emoce.NLN Praha, 1995

Vodáčková, D. a kol: Krizová intervence, Portál, Praha 2002

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK