PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právo pro sociální pracovníky I - ASCK100115
Anglický název: Law for social workers I
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ASCK100116
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (18.09.2017)

Název předmětu: Právo pro sociální pracovníky I

 

Kód předmětu: ASCK100115

 

Přednášející: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.

 

Cíl předmětu:

 

Cílem předmětu je seznámit studenty se studenty se systémem práva v ČR a práva EU, základními právními pojmy a instituty a poskytnout základní přehled o jednotlivých právních odvětvích, s tím, že zvýšená pozornost bude pak zaměřena na právo ústavní, správní a obecný úvod do soukromého práva, a to především do občanského práva hmotného, a dále na občanské právo procesní. Cílem je poukázat na jejich vzájemné vztahy a souvislosti tak, aby se student orientoval v systému práva, rozuměl právním procesům a uměl je aplikovat a kvalifikovaným způsobem jednat s veřejnými institucemi a dalšími subjekty v oblasti sociální práce. Zároveň se předpokládá, že předmět poskytne takový rozsah znalostí a schopností je aplikovat, aby na ně bylo možné plynule navázat ve studiu dalších, více specializovaných, právních předmětů.

 

Obsah předmětu:

 

Pojem, systém a prameny práva, právní řád ČR a právo EU

Ústavní právo

Správní právo hmotné

Správní řízení

Občanské právo hmotné

Pracovní právo

Občanské právo procesní

 

Forma atestace: písemná zkouška

 

Literatura:

Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vydání. Praha: C.H.Beck, 2016 ISBN 978-80-7400-611-1

Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 15. vydání. Praha: C.H.Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-663-0

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK