PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Supervidovaná odborná praxe II A - ASCK100111
Anglický název: Supervised professional Practice II A
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Monika Havlíčková
Vyučující: Mgr. Monika Havlíčková
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Záměnnost : ASCK100075
Je prerekvizitou pro: ASCK100140
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Hodnocení tutorem odborné praxe.doc Hodnocení pro tutory Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
stáhnout Průvodce odbornou praxí_Bc._včetně formulářů.pdf Průvodce odbornou praxí v bakalářském studiu Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
stáhnout Zdůvodnění výběru odborné praxe.doc Zdůvodnění výběru odborné praxe Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
stáhnout Zpráva studenta z odborné praxe.doc Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
Sylabus -
Poslední úprava: Dana Myšková (04.01.2024)

 

ASCK100111 - Supervidovaná odborná praxe IIA

 

přednášející: Mgr. Monika Havlíčková

bakalářské studium

závěrečná atestace: Z

 

V případě distanční výuky je studentům nabídnuta individuální supervize a v dohodnutých intervalech je možno uspořádat supervizi formou videokonference (meet.jip.si.com).

 

Cílem kurzu je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zkušeností a zážitků z praxe a pro jejich integraci. Posluchač/ka bude pracovat na své schopnosti rozpoznávat dobrou praxi od špatné, identifikovat její znaky, zamýšlet se nad etickými aspekty sociální práce, nad problematickými postupy nebo cíli, které může během své praxe potkat, bude hledat možnost pozitivní změny a projevy rezistence vůči změnám. Bude mít rovněž možnost pracovat na své osobní hranici, bude se učit spolupracovat, aniž by splýval/a s klientem, nebo s pracovištěm.

Posluchači se seznamují s funkcemi supervize a učí se se supervizí zacházet tak, byli stále zdatnějšími supervidovanými, aby uměli zformulovat, co od supervize chtějí a aby dokázali supervize dobře využívat. Učí se identifikovat supervizní témata.

 

Metody výuky:

Supervizní práce ve skupině, v bálintovské skupině, promýšlení situací, rozjímání nad případy, propracovávání dovedností poskytovat srozumitelnou zpětnou vazbu, projevovat opravdový zájem, doptávat se, podporovat. Prohlubování schopnosti sebereflexe.

 

 

 Podmínky udělení atestace

l  aktivní účast na supervizích

l  prezence minimálně 70%

l  práce na portfoliu dle zadání

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK