PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Postmoderní filosofie náboženství pro religionisty - ARL100091
Anglický název: Posmodern Philosophy of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASZFS0033
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100005
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.02.2022)
Postmoderní filozofie náboženství /
Postmodern Philosophy of Religion

Cyklus přednášek představuje monograficky hlavní směry a představitele filozofie náboženství od radikálního zpochybnění před prahem XX. století (Nietzsche) po tzv. „náboženský obrat“ v soudobé postmoderní filozofii (fenomenologii a hermeneutice). Všímá si vlivu zásadních obratů ve filozofii XX. století (existenciální obrat k subjektu, Heideggerův obrat k bytí, Wittgensteinův obrat k jazyku, Levinasův obrat k „Druhému“, Ricoeurův obrat k „druhé naivitě“, Kearneyho „anatheismus“ aj.) a jejich vlivu na filozofickou reflexi náboženství. Věnuje se autorům, kteří hledají alternativu k premoderní i moderní (novověké) metafyzice.

Obsah:
Kierkegaard a Nietzsche jako předchůdci postmoderního rozchodu s metafyzickým pojetím náboženství
Nietzsche a „smrt Boha“ (a „teologie smrti Boha“)
Navázání na Kierkegaarda v existencialismu XX. století
Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství (Tillich, Bultmann)
Víra v moderním židovském myšlení (Buber, Levinas)
Náboženství a jazyk (analytická filozofie náboženství)
Náboženství a hermeneutika (Ricoeur)
„Náboženský obrat“ v postmoderní francouzské filozofii (J.L. Marion)
Postmoderní filozofie náboženství (Derrida, Caputo, Vattimo, Kearney)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (27.01.2020)

Doporučená literatura

F. Nietzsche:  Radostná věda

S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti.

P. Ricoeur: Život, pravda, symbol

K. Jaspers: Filozofická víra

M. Buber: Já a Ty

R. Bultmann: Dějiny a eschatologie

E. Levinas: Totalita a nekonečno

P. Tillich: Odvaha být

J. Derrida: Víra a vědění

R. Kearney: Anatheism (Columbia University Press 2011)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.02.2022)

Požadavek k atestu:

ústní zkouška na základě tří prostudovaných knih + celkový přehled probrané látky

cca 5 stránkový esej (cca 2.500 slov) na jedno z témat:

Kierkegaardovo chápání víry
Literatura: Kierkegaard S., Nemoc k smrti; Bázeň a chvění; Gardiner, Kierkegaard

Nietzsche: Bůh je mrtev
Literatura: Nietzsche, Radostná věda (část třetí) ; Nietzsche: Tak pravil Zarathustra; Nietzsche, Antikrist; Kouba, Nietzsche (kap. 3), Hrbek M., Smrt Boha v Nietzschově filozofii

Buberovo chápání víry
Literatura: Buber, Já a Ty; Buber M., Temnota Boží

Jaspersova filozofická víra
Literatura: K. Jaspers , Filozofická víra

Levinas a filozofie náboženství
Literatura: Levinas E., Totalita a nekonečno; Tatranský T., Lévinas a metafyzika

G. Marcel a existenciální chápání náboženství
Literatura: Marcel G., Přítomnost a nesmrtelnost

Paul Ricoeur a hermeneutika náboženských symbolů
Literatura: Ricoeur P., Myslet a věřit; Ricoeur P., Život, pravda, symbol

(případně je možné dohodnout osobně s přednášejícím jiné relevantní téma)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK