PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Postmoderní filosofie náboženství pro religionisty - ARL100091
Anglický název: Posmodern Philosophy of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASZFS0033
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (23.09.2011)

Předmět je určen pro studenty religionistiky a filozofie i vážné zájemce z jiných příbuzných oborů. Po stručném představení oboru (zejména odlišení od religionistiky a teologie) podává dějinný přehled filozofie náboženství do konce 19. století se zaměřením na malá monografická zastavení u díla klíčových osobností.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (12.02.2015)

Povinná literatura pro variantu "Filozofie náboženství pro posluchače religionistiky a filozofie"

 • Schaeffler, Filozofie náboženství
 • + alespoň 2 knihy z oddílu Prameny + alespoň 1 knihu z oddílu sekundární literatura


Prameny:

 • Augustinus, Vyznání
 • Pascal, B., Myšlenky
 • Feuerbach, F., Podstata náboženství
 • Kierkegaard, S., Bázeň a chvění. Nemoc k smrti.Praha: Svoboda-Libertas, 1993
 • Nietzsche, F., Radostná věda, Praha: Votobia, 1996
 • Nietzsche, F., Tak pravil Zarathustra; Nietzsche, F., Antikrist
 • P. Ricoeur, Život, pravda, symbol, Praha: Oikúmené, 1993
 • K. Jaspers, Filozofická víra, Praha: Oikúmené, ..
 • P. Tillich, Odvaha být
 • P. Teilhard de Chardin, Chuť žít
 • G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost


Sekundární literatura:

 • Allen D., Filozofie jako brána k teologii
 • Cole P., Filozofie náboženství
 • Floss P., Cesty evropského myšlení
 • Grabner-Heider A., Kritische Religionsphilosopie, Graz 1993
 • Küng, H.: Existiert Gott?, München: Piper, 1978
 • Pavlincová, H. a Horyna, B., Filozofie náboženství, Brno 1999
 • Poláková, J., Perspektiva naděje, Praha: Vyšehrad, 1994
 • Küng, H., Grosse christliche Denker, München, 1994
 • Schaeffler, Filozofie náboženství
 • Weischedel, W.: Der Gott der Philosophen, Darmstadt 1983
 • Zirker,H. Religionskritik, Düseldorf, 1982

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (27.09.2011)

Kurs je zakončen ústní zkoušku, při níž první otázka vychází ze seznamu přečtené literatury (příp. může být tato první část zkoušky nahrazena esejem, pro nějž pak platí stejná pravidla jako pro esej za první semestr - viz jeho parametry v sylabu pro Filosofii náboženství I, ARL100090).
Sylabus
Poslední úprava: UFRCHLUP (23.09.2011)

 1. Schleiermacher a počátky hermeneutiky náboženství
 2. Kierkegaard a počátky existenciální interpretace víry
 3. Nietzsche a "smrt Boha"
 4. Odpověď křesťanských myslitelů na kritiku náboženství (evangelická teologie XX.stol.)
 5. Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství a teologii; Bultmann aj.
 6. Tillichova filozofie náboženství
 7. Katolické myšlení XX. stol. (Rahner a Teilhard)
 8. Existencialismus XX. století a náboženství (Sartre, Jaspers, Marcel)
 9. Víra v moderním židovském myšlení (Rosenzweig, Buber, Jonas, Levinas)
 10. Náboženství a jazyk (analytická filozofie),  Wittgenstein
 11. Náboženství a hermeneutika (Ricoeur)
 12. Náboženství v postmoderním myšlení (Foucault, Derrida, Vattimo aj.)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK