PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - ARL100018
Anglický název: BA Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Prerekvizity : ARL100098
Záměnnost : ARL500023
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (19.02.2017)
Seminář, v němž studenti referují o tématech svých bakalářských a magisterských prací.
Cíl předmětu
Poslední úprava: UFRCHLUP (22.09.2011)

Seminář je určen všem studentům, kteří v daném akademickém roce píší svou bakalářskou či diplomovou práci. Studenti zde projekty svých závěrečných prací představují a učí se na jedné straně hájit je vůči oponentům z řad učitelů a studentů, na straně druhé pak kriticky posuzovat práce druhých, vznášet námitky a připomínky. Seminář tedy slouží autorům prací k odhalení nedostatků, kterých by si případně sami nebyli vědomi, zároveň se v něm studenti cvičí v umění disputace a kultivované kritiky.

Účasti na semináři má smysl až ve fázi, kdy se již student své závěrečné práci vážně věnuje, není ovšem nutné, aby ji už měl rozepsanou. Vystoupení na semináři může sloužit buď k tomu, aby si student po nastudování základní literatury ještě před začátkem vlastního psaní ujasnil osnovu a směřování práce, nebo naopak k tomu, aby již v průběhu psaní získal možnost od své práce na okamžik poodstoupit a znovu si její osnovu systematicky projít. U studentů magisterského studia, kteří mají povinné dva semestry, je ideální seminář absolvovat v obou těchto fázích, tj. jednak těsně před začátkem psaní, jednak uprostřed něj. Bakalářští studenti, kteří potřebují jen jeden zápočet, si mohou zvolit, kterou z uvedených možností pokládají pro svou práci za prospěšnější, a podle toho by si měli účast na semináři načasovat (seminář vždy probíhá v obou semestrech).

Zájemci o účast na semináři kontaktují na počátku semestru vedoucího semináře, se kterým dohodnou konkrétní data svých individuálních vystoupení a témata svých prací, které chtějí představit a obhajovat (stačí orientační, pracovní název). Rozvrh vystoupení s názvy presentací a jmény vystupujících bude zveřejněn; během semestru může docházet k jeho aktualizacím.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (22.09.2011)

Atest bude udělen účastníku semináře, který úspěšně absolvoval individuální presentaci, s přihlédnutím k jeho aktivní účasti na presentacích ostatních kolegů.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (06.04.2019)

Diplomní seminář - rozvrh pro zimní semestr akademického roku 2018-2019

1.10.2018

Úvodní hodina 

8.10.2018

 

15.10.2018

 

22.10.2018

 

29.10.2018

 

5.11.2018

 

12.11.2018

 

19.11.2018

 

26.11.2018


František Válek, Foreign Influences in Religion of Ancient Syria

Diplomová práce, vedoucí Dalibor Antalík

 

3.12.2018


Matouš Mokrý, Krvavá zvířecí oběť v Left-Hand Path a satanském milieu: Případová studie autora N.A-A.218

Bakalářská práce, vedoucí Helena Exnerová

 

10.12.2018


Adam Zboroň, Mytologické bytosti lesov, vôd a polí u západných Slovanov


Bakalářská práce, vedoucí Jiří Dynda

 

17.12.2018


Milan Horňák

 

7.1.2019

 

Kateřina Hlaváčová, Chamtivý Žid: Stereotyp, klišé nebo archetyp?


Diplomová práce, vedoucí Jan Kozák

 

Diplomní seminář - rozvrh pro letní semestr akademického roku 2018-2019

 

18.2.2019

Úvodní hodina

 

25.2.2019

 

4.3.2019

 

11.3.2019

 

18.3.2019

 

25.3.2019

Milan Horňák, Pohledy na konverzi v moderní párské komunitě I

Diplomová práce, vedoucí Radek Chlup

 

1.4.2019

 

8.4.2019

Barbora Nováková, Tulení kůže - interpretace islandské pohádky a jejích motivů vzhledem ke staroseverskému symbolickému rámci

Diplomová práce, vedoucí Jiří Starý

 

15.4.2019

Martina Miechová, Radical Paganism: Contemporary Heathens in Search of Political Identity

Diplomová práce, vedoucí Tereza Matějčková

 

29.4.2019

Anna Řeřichová, Poutní místo Mariánská studánka v Rychnově na Moravě v meziválečném období

Bakalářská práce, vedoucí Michal Stehlík

 

6.5.2019

František Válek, Cizí vlivy v náboženství starověké Sýrie II

Diplomová práce, vedoucí Dalibor Antalík

 

13.5.2019

Ondřej Doležal,  Zbručský idol: historie, kontext, interpretace a mýtus

Bakalářská práce, vedoucí Jiří Dynda

 

20.5.2019

Milan Horňák, Pohledy na konverzi v moderní párské komunitě II

Diplomová práce, vedoucí Radek Chlup

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK