PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - ARL100018
Anglický název: BA Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Prerekvizity : ARL100098
Záměnnost : ARL500023
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (19.02.2017)

Seminář, v němž studenti referují o tématech svých bakalářských a magisterských prací.
Cíl předmětu
Poslední úprava: UFRCHLUP (22.09.2011)

Seminář je určen všem studentům, kteří v daném akademickém roce píší svou bakalářskou či diplomovou práci. Studenti zde projekty svých závěrečných prací představují a učí se na jedné straně hájit je vůči oponentům z řad učitelů a studentů, na straně druhé pak kriticky posuzovat práce druhých, vznášet námitky a připomínky. Seminář tedy slouží autorům prací k odhalení nedostatků, kterých by si případně sami nebyli vědomi, zároveň se v něm studenti cvičí v umění disputace a kultivované kritiky.

Účasti na semináři má smysl až ve fázi, kdy se již student své závěrečné práci vážně věnuje, není ovšem nutné, aby ji už měl rozepsanou. Vystoupení na semináři může sloužit buď k tomu, aby si student po nastudování základní literatury ještě před začátkem vlastního psaní ujasnil osnovu a směřování práce, nebo naopak k tomu, aby již v průběhu psaní získal možnost od své práce na okamžik poodstoupit a znovu si její osnovu systematicky projít. U studentů magisterského studia, kteří mají povinné dva semestry, je ideální seminář absolvovat v obou těchto fázích, tj. jednak těsně před začátkem psaní, jednak uprostřed něj. Bakalářští studenti, kteří potřebují jen jeden zápočet, si mohou zvolit, kterou z uvedených možností pokládají pro svou práci za prospěšnější, a podle toho by si měli účast na semináři načasovat (seminář vždy probíhá v obou semestrech).

Zájemci o účast na semináři kontaktují na počátku semestru vedoucího semináře, se kterým dohodnou konkrétní data svých individuálních vystoupení a témata svých prací, které chtějí představit a obhajovat (stačí orientační, pracovní název). Rozvrh vystoupení s názvy presentací a jmény vystupujících bude zveřejněn; během semestru může docházet k jeho aktualizacím.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (22.09.2011)

Atest bude udělen účastníku semináře, který úspěšně absolvoval individuální presentaci, s přihlédnutím k jeho aktivní účasti na presentacích ostatních kolegů.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (06.04.2018)

Diplomní seminář - rozvrh pro zimní semestr akademického roku 2017-2018

2.10.2017

Úvodní hodina 

9.10.2017

 

16.10.2017

 

23.10.2017

 

30.10.2017

Tereza Kolmačková, Proměny zbožnosti v předmoderní době

Diplomová práce, vedoucí Jan Zdichynec

6.11.2017

Martina Miechová, Utváření politické identity germánského novopohanství se zaměřením na Ásatrú a Odinismus

Diplomová práce, vedoucí Tereza Matějčková

13.11.2017

 

20.11.2017

Barbora Ficková, Náboženské motivy skupiny Die Pilger

Diplomová práce, vedoucí Radek Chlup

27.11.2017

 

4.12.2017

Táňa Válková, Svatyně jako součást expozice zoologické zahrady: Případ ZOO Praha

Bakalářská práce, vedoucí Radek Chlup

11.12.2017

Tobiáš Kolmačka,  Helénistické náboženství v Baktrii

Diplomová práce, vedoucí Radek Chlup

18.12.2017

Roman Galovič,  Psýché ako mytologická divočina: alternatívne kozmológie v súdobých alternatívnych náboženských tradíciách

Diplomová práce, vedoucí Radek Chlup

 

 

 

 (Anna Řeřichová, Díválí v anglosaských zemích

Bakalářská práce, vedoucí Jaroslav Strnad)

 

 

Diplomní seminář - rozvrh pro letní semestr akademického roku 2017-2018

 

19.2.2018

Úvodní hodina

 

26.2.2018

 

5.3.2018

 

12.3.2018

Hynek Bečka, Ideologie českých Vánoc

Bakalářská práce, vedoucí Radek Chlup

 

19.3.2018

Petra Loulová, Prostorová analýza Dumuziho/Tammûze jako krále a pastýře na přelomu 3./2. tis. př. n. l.

Bakalářská práce, vedoucí Evelyne Koubková

 

26.3.2018

Tereza Kolmačková, Proměny zbožnosti v předmoderní době (Votivní dary) II.

Diplomová práce, vedoucí Jan Zdichynec

 

9.4.2018

Evžen Šíma, Nebezpečí v zásvětí v Knize mrtvých

Bakalářská práce, vedoucí Michal Čermák

 

16.4.2018

Zuzana Drewsová, Ramadán: rituální půst v teorii a praxi

Bakalářská práce, vedoucí Barbara Oudová Holcátová

 

23.4.2018

Klára Beranová, Pojetí pohřbu v hinduismu

Bakalářská práce, vedoucí Zdeněk Štipl

 

Karolína Hrušková, Korejská nová náboženská hnutí v ČR

Bakalářská práce, vedoucí Helena Exnerová

 

14.5.2018

Barbora Ficková, Náboženské motivy skupiny Die Pilger II.

Diplomová práce, vedoucí Radek Chlup

 

 

(Jarmila Grimmová, Deskové hry v mytologii

Bakalářská práce, vedoucí Radek Chlup)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK