PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pro učitele I.: Psychologie žáka a školní třídy - APR190003
Anglický název: Psychology for Teachers I .: Psychology of Pupils and School Classes
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: AUS300005
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Švandová, Ph.D. (08.10.2023)

A) Vypracovat pedagogicko-psychologickou charakteristiku žáka základní střední školy dle instrukcí: Skutečný nebo fiktivní žák 2. stupně ZŠ nebo SŠ – osobnostní, kognitivní a sociální specifika + pedagogická (speciálně pedagogická) charakteristika – lze i fabulovat, jde o nácvik struktury a schopnosti popisu

1.Kognice 2.Tvořivost 3.Osobnostní charakteristiky 4.Emoce 5.Motivace 6.Sociální projevy 7.Sociální zařazení 8.Prospěch + dovednosti  v jednotlivých oblastech předmětu 9.Vyhovující formy práce + hodnocení 10.Speciálně-pedagogická charakteristika – nutnosti zohlednění nebo úprav metod a organizace práce

B) Aktivní účast na výuce (min 80%, tj. možné 3 absence).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK