PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Poslechová analýza I - segmenty - APH510034
Anglický název: Perceptual Analysis I - Segments
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200017
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Prerekvizity : APH510001, APH510011
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Cílem semináře je naučit studenty analyzovat souvislý proud mluvené řeči na úrovni segmentální a rozvíjet
schopnost
hodnocení některých vybraných parametrů zvuku (variabilita zvukových segmentů, hláskové deformace a jejich
typy v
implicitním výslovnostním stylu, koartikulační jevy atd.).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Základní studijní literatura:
IPA (1999): Handbook of the International Phonetic Association: a guide to the use of the International phonetic alphabet. Cambridge: Cambridge University Press.

Machač P. & Skarnitzl R. (2009): Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha.

Machač, P. (2004): Stabilita zvukových charakteristik fonémů ve spontánních mluvených projevech. In Hladká, Z. & Karlík, P. (eds.). Čeština - univerzália a specifika, 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 427-435.

Další odborná literatura:
Jančáková, J., Komárek, M. & Uličný, O. (eds.) (1995): Spisovná čeština a jazyková kultura 1993, sborník

z olomoucké konference 23.-27. 8. 1993, sv. I - II. Praha: Univerzita Karlova. (vybrané části)

Meinhold, G. (1973): Deutsche Standardaussprache. Lautschwächungen und Formstufen. Jena: Friedrich-Schiller-Universität. (vybrané části)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Tematické okruhy:
1. Analýza mluvených textů v mateřském jazyce s různou úrovní přesnosti artikulace.

2. Stabilita hláskových rysů na základě analýzy konkrétních projevů.

3. Fonetická a fonologická úroveň rozhodování.

4. Možnosti a omezení fonetické transkripce reálných promluv.

5. Analýza materiálu v cizím jazyce studentům známém a neznámém.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK