PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fyziologická fonetika - APH510001
Anglický název: Physiological Phonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200035
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Cílem předmětu je seznámení s principy řečové komunikace z fyziologického hlediska. Zvláštní pozornost bude
věnována jevům podstatným pro popis češtiny také ve srovnání s dalšími jazyky.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (01.10.2013)

Odborná literatura:

Clark, J., Yallop, C. a Fletcher, J. (2007, 3. vydání). An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Blackwell Publishing.

Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell.

Marchal, A. (2009). From Speech Physiology to Linguistic Phonetics. London: ISTE.

Kreiman, J. a Sidtis, D. (2011). Foundations of Voice Studies: An Interdisciplinary Approach to Voice Production and Perception. Oxford: Wiley-Blackwell.

Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996). The sounds of the world’s languages. Oxford: Blackwell.

Seikel, J. A., King, D. W. a Drumright, D. G. (2010, 4. vydání). Anatomy & Physiology for Speech, Language, and Hearing. Clifton Park: Delmar.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (01.10.2013)

Požadavky k atestaci:

Zkouška složená z písemné a ústní části

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (01.10.2013)

Hlavní tematické okruhy:

1) Proces řečové komunikace. Základy neurolingvistiky.

2) Respirační ústrojí a funkce dýchání při řeči.

3) Anatomie a funkce hrtanu, základní nastavení hlasivek. Princip a typy fonace.

4) Artikulační ústrojí - mluvidla a nadhrtanové dutiny. Limity artikulace.

5) Podstata vokalické a konsonantické artikulace. Systém vokálů a konsonantů v češtině, artikulační

variabilita.

6) Procesy ve spojité řeči, modifikace a deformace při výslovnosti hlásek.

7) Tvoření nepulmonických hlásek.

8) Stavba a fungování sluchového ústrojí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK