PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Poslechová analýza I - segmenty - APH200017
Anglický název: Perceptual Analysis I - Segments
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Prerekvizity : APH200004, APH200016
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Cílem semináře je naučit studenty analyzovat souvislý proud mluvené řeči na úrovni segmentální a rozvíjet
schopnost
hodnocení některých vybraných parametrů zvuku (variabilita zvukových segmentů, hláskové deformace a jejich
typy v
implicitním výslovnostním stylu, koartikulační jevy atd.).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

IPA (1999): Handbook of the International Phonetic Association: a guide to the use of the International phonetic alphabet. Cambridge: Cambridge University Press.

Janota, P.- Palková, Z. (1991): Evaluating Czech pronuntiation: a database study. In Palek, B. - Janota, P. (eds.). Proceedings of LP´90, Vol. II. Praha: Univerzita Karlova, s. 410-417.

Machač, P. (2004): Stabilita zvukových charakteristik fonémů ve spontánních mluvených projevech. In Hladká, Z. - Karlík, P. (eds.). Čeština - univerzália a specifika, 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 427-435.

Jančáková, J. - Komárek, M. - Uličný, O. (eds.) (1995): Spisovná čeština a jazyková kultura 1993, sborník z olomoucké konference 23.-27. 8. 1993, sv. I - II. Praha: Univerzita Karlova. (vybrané části)

Meinhold, G. (1973): Deutsche Standardaussprache. Lautschwächungen und Formstufen. Jena: Friedrich-Schiller-Universität.

Další literatura dle potřeby.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (23.07.2008)

Tematické okruhy:
1. Analýza mluvených textů v mateřském jazyce s různou úrovní přesnosti artikulace.

2. Stabilita hláskových rysů na základě analýzy konkrétních projevů.

3. Fonetická a fonologická úroveň rozhodování.

4. Možnosti a omezení fonetické transkripce reálných promluv.

5. Analýza materiálu v cizím jazyce studentům známém a neznámém.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK