PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Starořečtina III - ANR200034
Anglický název: Ancient Greek III
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALT600010
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Souček, CSc.
Záměnnost : AGR100002, AGR600020
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ján Bakyta, Ph.D. (15.09.2014)
Předmět je určen především studentům bakalářského studia Novořecké filologie.
Účastníci kurzu si postupně doplní znalosti starořeckého jazyka, získané během kurzů Starořečtina I-II, tak, aby byli schopni porozumět nepříliš komplikovaným originálním "klasickým" řeckým textům.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jan Souček, CSc. (17.01.2018)

Předmět je zakončen testem ověřujícím znalost probrané gramatiky a schopnost přeložit jednoduchý text.

Podmínkou je aktivní účast na seminářích.

Zápočet se uděluje za písemný test. Na test se vyhlašuje jeden řádný a dva opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ján Bakyta, Ph.D. (15.09.2014)

Základní studijní materiály:

Hnátek, J. [et al.], Cvičebnice řeckého jazyka. Praha 1969 (nebo pozdější vyd.).

Horáček, F. - Chlup, R., Učebnice klasické řečtiny. Praha 2012.

Muchnová, D., Souhrn starořecké gramatiky. 2. vyd. Praha 2008.

Niederle, J. - Niederle, V. - Varcl, L., Mluvnice řeckého jazyka. Praha 1974 (nebo pozdější vyd.).

Prach, V., Řecko-český slovník. Praha 1993 (nebo jiné vyd.).

 

Další doporučené studijní pomůcky:

Fürst, K., Cvičebnice jazyka řeckého. Praha 1939.

Lepař, F., Nehomérovský slovník řecko-český (kterékoliv vydání).

Liddell, H. G. - Scott, R., An Intermediate Greek English Lexicon. Oxford 1889 (nebo reprint).

Panczová, H., Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava 2012.

Peckett, C. W. E. - Munday, A. R., Thrasymachos. Praha 1995.

Smyth, H. W. - Messing, G. M., Greek Grammar. Cambridge 1956.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK