PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Translatologická analýza (EN-CS) - AMPA60001
Anglický název: Translation Quality Assessment (EN-CS)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
Záměnnost : AMPA00001
Je záměnnost pro: AMPA00001
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (02.02.2023)
Cílem jednosemestrálního předmětu, navazujícího na předmět Teorie překladu I, je procvičovat teoreticky nastíněné modely translatologické analýzy a aplikovat je na výchozí a cílové texty. Studující si osvojí schopnost identifikovat místa v překladovém textu, která jsou z hlediska translatologické analýzy významná, rovněž i schopnost terminologicky přiléhavě pojednávat o textové dvojici a zvolených překladatelských strategiích či postupech. V semináři se pracuje s autentickými texty, které lze použít pro popis či odborné hodnocení kvality překladu. Analyzují a hodnotí se překlady neliterárních i literárních textů, různých typů a funkčních stylů; studující aplikují lingvistické, kulturně historické i obecně teoretické poznatky získané v průběhu studia. Cílem předmětu je připravit je pro samostatnou odbornou kriticko-hodnotící a redakční práci. Značná pozornost bude proto věnována i nácviku editace a kolace; opomenuto nebude ani srovnání originálu s překladem vyhotoveným elektronickým překladačem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (16.02.2022)

    • aktivní účast na seminářích na základě zadané domácí přípravy (v případě absence je třeba si doplnit zameškanou látku)

    • dva až tři odevzdané úkoly

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (02.02.2023)

ANGELELLI, C. Testing and assessment in translation and interpreting studies : a call for dialogue between research and practice. Philadelphia: J. Benjamins, 2009.

FETZER, A. Political Discourse in the Media. Cross-cultural Perspectives. Amsterdam – Philadelphia:2007.

GAMBIER, Y. (ed.). The metalanguage of translation. Philadelphia: J. Benjamins, 2009.

HOUSE, J. Translation Quality Assessment. Tuebingen: 1997.

KALIVODOVÁ, E. et al. Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha: Ústav translatologie, Filozofická fakulta UK, 2008.

MUNDAY, J. The Routledge Companion to Translation studies. Routledge, 2009.

NEWMARK, Peter. A Textbook of Translation. Edingurgh : Pearson Education Limited, 2008.

NORD, Ch. Text analysis in Translation. Amsterdam: Rodopi, 1991.

ŠUSTROVÁ, P. Služebníci slova. Praha: Pulchra, 2008.

TOURY, G. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1995.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (02.02.2023)

Průběžný sylabus se zadanými texty a úkoly na MOODLE FF UK:

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK